Мікроелементи

Виробник Agrami розробляє і постачає сучасні елементи технології вирощування рослин для одно- і багатокомпонентних позакореневих добрив, дистриб’ютором яких є наша компанія Ontrade.pl. Ці продукти є результатом багаторічних досліджень як на мікро-, так і на макрорівні, які однозначно підтверджують значне підвищення врожайності після їх правильного, цілеспрямованого застосування. Як стислий приклад, зростає врожайність:

 • пшениці на рівні понад 300 ц/га,
 • ячменю на рівні понад 200 ц/га,
 • або ріпаку по 200 кг з гектара.

Забезпечують мікроелементами, які присутні в значно менших кількостях, виступають як каталізатори ферментативних реакцій, які відповідають за правильні обмінні процеси в рослинах.

При застосуванні добрив з лінійки Мі (наприклад, Мізбоже,Мірзепак, Мікукуридза) маса зерна з колоса в округлих одиницях на гектар збільшується приблизно на 10 відсотків з одночасним підвищенням рівня протеїну на тому ж рівні.

Правильне поєднання інгредієнтів має помітний вплив на розвиток культури, покращує стан посівів, підвищує стійкість до зовнішніх факторів, таких як низькі та високі температури, шкідники та інші хвороби або нестача води.

Продукція, яку ми пропонуємо, має перевагу перед наявними на ринку завдяки повному збалансуванню інгредієнтів, що є результатом багаторічного лабораторного досвіду.

Слід зазначити, що кількість компонентів добрива і розмір дози кожного з них у багатокомпонентних продуктах, особливо мікроелементів, має дуже важливе значення, оскільки неповна збалансованість призводить до того, що, незважаючи на наявність багатьох компонентів у продукті, вони не повністю, а часто і зовсім не засвоюються рослинами.

Źródło: Ocena oddziaływania nowego asortymentu żelowych nawozów dolistnych na plonowanie roślin uprawnych – Przemysł Chemiczny – Tom T. 98, nr 6 (2019) – BazTech – Yadda (icm.edu.pl)

КАТАЛОГИ

ПРОДУКТИ

MI6

ПФК 1(C)(I)(b)(ii): БАГАТОКОМПОНЕНТНЕ РІДКЕ НЕОРГАНІЧНЕ МАКРОЕЛЕМЕНТНЕ ДОБРИВО*.

МІ6 – рідке багатокомпонентне добриво, рекомендоване для застосування на всіх сільськогосподарських та садово-городніх культурах. МІ6, доданий у воду, змінює її колір, що дозволяє візуально оцінити рН розчину за допомогою колориметричної шкали на етикетці. Колір води повинен стати світло-променевим, що відповідає значенню рН близько 5. Покращені додаткові властивості добрива МІ6:

– швидше та ефективніше доставляє поживні речовини рослинам, створюючи оптимальний буфер для більшості бакових сумішей; містить надзвичайно цінний для рослин магній;

– має індикатор (колориметричний показник) рН розчину – простим і швидким способом, без застосування складного обладнання, дозволяє визначити оптимальні властивості розчину, надаючи йому характерний колір світлових променів (рН 4,5-5,5);

– ад’ювантні властивості – посилює ефективність внесеної діючої речовини;

– полегшує змішування, знижує ризик хімічного розкладання засобів захисту рослин;

– активатор проникнення рідини в рослину; – підвищує стійкість рослин до посухи та низькотемпературного стресу.

Мінеральне позакореневе добриво МІ6 може успішно застосовуватися на всіх сільськогосподарських і садових культурах. 50-150 мл добрива МІ6 на 100 л води.

Вміст поживних речовин: % м/м (тут має бути таблиця)

1Azot (N) całkowity/ Азот загальний (N) 3%3%
2Azot (N) w formie amidowej/ Азот (N) в амідній формі 11%11%
3Pięciotlenek fosforu (P₂O₅)/ П’ятиокис фосфору (P₂O₅) 15%15%
4Tlenek magnezu (MgO), całkowity 5%/ Оксид магнію (MgO), загальний 5%5%
5Trójtlenek siarki (SO₃), całkowity 9%/ Триоксид сірки (SO₃), загальний 9%9%

Склад: магнію сульфат гептагідрат1 (CAS № 10034-99-8), кислота фосфорна1 (CAS № 7664-38-2), натрію гексаметафосфат1 (CAS № 10124-56-8), сечовина1 (CAS № 57-13-6)
Де 1 – СМС 1: первинна сировина та суміші.
*МІ6, вироблений до 15.07.2022 р., визначений як добриво ЄС: Тип C.2.3 Розчин добрив
Розчин добрива NP (Mg, S) 3-15 (5-9), продукт, вироблений з 16.07.2022 р., маркується відповідно до вимог Регламенту (ЄС) 2019/1009 

Переваги використання водного розчину кондиціонованого добрива:

– джерело легкозасвоюваних для рослин азоту, фосфору, магнію та сірки,

– покращення якості води для проведення заходів із захисту рослин,

– зниження рН робочої рідини,

– полегшення проникнення поживних і діючих речовин в рослини,

– зменшення несприятливих змін і реакцій в бакових сумішах

Орієнтовні дози добрив:

50 – 150 мл добрива МІ6.1. на 100 л води.

ВАГА

Немає даних

ПАКУВАННЯ

бутилка, каністра

ЄМНІСТЬ

1 л, 5 л

MI6.1.

ПФК 1(C)(I)(b)(ii): БАГАТОКОМПОНЕНТНЕ РІДКЕ НЕОРГАНІЧНЕ МАКРОКОМПОНЕНТНЕ ДОБРИВО*.

МІ6.1 – рідке позакореневе добриво, що містить азот і фосфор, рекомендоване для застосування на сільськогосподарських і садових культурах. MI6.1. доданий у воду покращує її властивості та знижує її рН, що проявляється у зміні кольору. Це можна оцінити візуально за допомогою колориметричної шкали на етикетці. Колір води (розчину) повинен стати світло-променевим, що відповідає значенню рН приблизно 5.

Покращені додаткові властивості добрива МІ6.1:

– нова формула з відмінними властивостями та дією, – покращує властивості води, що використовується для агрохімічних обробок,

– індикатор рН розчину [колориметричний індикатор],

– сильні буферні властивості в межах рН 5,

– покращує властивості робочої рідини,

– активізує проникнення рідини в рослини,

– багате джерело азоту та фосфору,

– підвищує стійкість рослин до стресів.

Мінеральне позакореневе добриво МІ6.1. може з успіхом застосовуватися на всіх сільськогосподарських та садово-городніх культурах.

Вміст поживних речовин: % м/м (тут має бути таблиця)

1Азот (N), загальний3%
2Азот (N), амідна форма3%
3п’ятиокис фосфору (P₂O₅)15%

Склад: фосфорна кислота1 (CAS № 7664-38-2), карбамід1 (CAS № 10124-56-8).
Де 1 – СМС 1: первинна сировина та суміші.

*МІ6.1. вироблені до 15.07.2022 р. визначаються як добрива ЄС: Тип. C.2.3 Розчин добрива NP 3-15, продукт, що виробляється з 16.07.2022 р., призначається відповідно до вимог Регламенту (ЄС) 2019/1009

Переваги використання водного розчину кондиціонованого добрива:
 • джерело легкозасвоюваних для рослин азоту, фосфору, магнію та сірки,
 • покращення якості води для проведення заходів із захисту рослин,
 • зниження рН робочої рідини,
 • полегшення проникнення поживних і діючих речовин в рослини,
 • зменшення несприятливих змін і реакцій резервуарних сумішей.
Орієнтовні дози: 50 – 150 мл добрива МІ6.1. на 100 л води.
ВАГА Немає даних
ПАКУВАННЯ бутилка, каністра
ЄМНІСТЬ 1 л, 5 л

nanoMI

КФК 1(C)(I)(b)(i): ПРОСТЕ РІДКЕ НЕОРГАНІЧНЕ МАКРОЕЛЕМЕНТНЕ ДОБРИВО*.

НаноМІ – рідке мінеральне добриво, що містить наночастинки срібла, які діють на клітинному рівні рослин, впливаючи на основні фізіологічні процеси, з фунгіцидними та бактерицидними властивостями, а також фунгіцидними та бактеріостатичними властивостями. NanoMI – рідке мінеральне позакореневе добриво з дуже високим вмістом нано-колоїдного срібла – 10 000 ppm на кг добрива, виготовлене з використанням нанотехнологій. Призначений для використання при вирощуванні всіх видів польових культур, овочів відкритого та закритого ґрунту, плодових, ягідних та декоративних насаджень. Добриво nanoMI покращує стан рослин, а наносрібло має потенціал для зменшення росту бактерій, грибків та вірусів. Він містить природні компоненти і при використанні відповідно до інструкції допомагає піклуватися про навколишнє середовище. Покращені додаткові властивості добрива nanoMI: покращує стан рослин, дуже висока концентрація наносрібла створює середовище з потенційною дією:

 • фунгіцидна,
 • бактерицидна,
 • вірусоцидна.

Вміст поживних речовин: % м/м (тут має бути таблиця)

1

Загальний азот

15%
2

Амідний азот

15%

Склад: карбамід1 (CAS № 57-13-6)

Де 1 – СМС 1: первинна сировина та суміші.

*NanoMI, вироблений до 15.07.2022 р., визначений як добриво ЄС: Тип C.1.1 Розчин азотних добрив, продукт, вироблений з 16.07.2022 р., маркується відповідно до вимог Регламенту (ЄС) 2019/1009

Переваги використання азотних добрив з наносріблом:

 • покращення життєздатності та стану рослин,

 • сприятливо впливає на синтез хлорофілу та фотосинтез,

 • підвищення біосинтезу білка,

 • зменшення грибкових та бактеріальних захворювань,

 • підвищити врожайність та покращити якість продукції,

 • покращення лежкості врожаю.

Орієнтовні дози добрив:

0,2 л на 200 л води на гектар або в концентрації 0,1%.

ВАГА

0,14 кг

ЄМНІСТЬ

100 ml, 1 l

ПАКУВАННЯ

бутилка

nanoMI-Cu

КФК 1(C)(I)(b)(i): ПРОСТЕ РІДКЕ НЕОРГАНІЧНЕ МАКРОЕЛЕМЕНТНЕ ДОБРИВО*.

Позакореневе добриво, виготовлене з використанням нанотехнологій. Призначений для використання при вирощуванні різних сільськогосподарських, овочевих, декоративних і плодово-ягідних культур. Легкозасвоюваний азот дуже сприятливо впливає на ріст рослин, а високий вміст наночастинок міді створює середовище, здатне обмежувати розвиток грибкових і бактеріальних захворювань. NanoMI-Cu можна використовувати на всіх плантаціях. Компоненти, що містяться в добриві, викликають інтенсивний ріст рослин, підвищують стійкість рослин до хвороб, знижують напад патогенів, дають можливість зменшити використання хімічних засобів захисту рослин. Добриво забезпечує дуже хороший стан рослин, дозволяє отримувати високі врожаї відмінної якості. Передові властивості добрива:

 • макро- і мікроелементний склад та рідка препаративна форма добрива, 
 • містить наночастинки міді (10 000 ppm на 1 кг добрива), що створюють середовище з потенційними фунгіцидними, 
 • бактерицидними та вірусоцидними властивостями, легке приготування робочої рідини, дуже добра розчинність добрива та засвоюваність компонентів, ад’ювантна функція, що покращує властивості робочої рідини та проникнення компонентів в рослину.

Вміст поживних речовин: % м/м (тут має бути таблиця)

1

Загальний азот (N)

15%
2

Азот (N) в амідній формі

15%

Склад: Карбамід1 (CAS № 57-13-6)

Де 1 – СМС 1: первинна сировина та суміші.

*наноMI-Cu, вироблений до 15.07.2022 р., визначений як добриво ЄС: Тип C.1.1 Розчин азотних добрив, продукт, вироблений з 16.07.2022 р., маркується відповідно до вимог Регламенту (ЄС) 2019/1009

Переваги використання азотних добрив з використанням наночастинок міді:

 • покращення здоров’я та живлення рослин, сприятливий вплив на фотосинтез, біосинтез хлорофілу та білків,

 • підвищена стійкість до погодних стресів, наприклад, низьких температур, нестачі води,

 • зменшення грибкових та бактеріальних захворювань,

 • підвищення врожайності сільськогосподарських культур, поліпшення якості врожаю,

 • підвищення лежкості врожаю.

Дата / Фаза розвитку Норма застосування [л/га] або концентрація [%]
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ РОСЛИНИ
1-3 обробки, кожні 10-14 днів, після появи 3-4 листків, особливо у фазу інтенсивного росту 0,2 – 0,3 (0,1%)
ПОЛЬОВІ ОВОЧІ
1-3 обробки, через кожні 10-14 днів, після утворення 3-4 листків або після вкорінення розсади, черенків 0,2 – 0,3 (0,1%)
РОСЛИНИ ПІД УКРИТТЯМ
1-3 обробки, кожні 10-14 днів, у фазі інтенсивного росту (0,1%) (0,1%)
ФРУКТОВІ ДЕРЕВА ТА КУЩІ,
1-2 обробки, кожні 10-14 днів, до фази цвітіння 0,2 – 0,5 (0,1%) 0,2 – 0,5 (0,1%)
1-3 обробки, кожні 10-14 днів, під час фази росту плодів 02 – 05 (0,1%) 02 – 05 (0,1%)
1-2 обробки, кожні 10-14 днів, після збору плодів 02 – 05 (0,1%) 02 – 05 (0,1%)

ВАГА

Немає даних

ЄМНІСТЬ

1 л, 5 л

ПАКУВАННЯ

бутилка, каністра

borMI

PFC 1(C)(II)(a): ПРОСТІ НЕОРГАНІЧНІ МІКРООРГАНІЧНІ ДОБРИВА*.

БорМІ – мінеральне добриво, призначене для підживлення рослин, особливо з високою потребою в борі, таких як озимий ріпак, цукровий буряк, квасоля, броколі, цвітна капуста, капуста, фруктові дерева, а також кукурудза, картопля та для швидкого усунення симптомів дефіциту цього мікроелементу у різних рослин. Бор необхідний для правильної побудови і функціонування рослинних мембран і клітинних стінок, впливає на ріст і розмір клітин, є регулятором деяких рослинних гормонів, бере участь в обміні вуглеводів і білків, впливає на процес цвітіння і плодоношення, позитивно впливає на здоров’я рослин, їх врожайність і якість врожаю.

Покращені додаткові властивості добрива БорМІ:

 • висока концентрація бору, низькі дози добрив,

 • дуже добра розчинність добрива та засвоюваність мікроелементу,

 • простота приготування робочої рідини.

Вміст поживних речовин: % м/м

1

Бор (В) загальний

11%
2

Бор (В) розчинний у воді

11%

Склад: борна кислота1 (CAS № 10043-35-3), моноетаноламін1 (CAS № 141-43-5)

Де 1 – СМС 1: первинна сировина та суміші.

Позначено *борМІ, вироблені до 15.07.2022 року: Тип E.1.1f Суспензійне борне добриво – бороетаноламін, продукція, вироблена з 16.07.2022 р., маркується відповідно до вимоги Регламенту (ЄС) 2019/1009

Переваги борвмісних добрив:

 • покращення розвитку кореневої системи рослин,

 • підвищена морозостійкість та зимостійкість,

 • покращення цвітіння та формування плодів,

 • підвищене засвоєння цукрів і жирів,

 • зниження захворюваності на багато хвороб,

 • підвищення врожайності сільськогосподарських культур та покращення якості рослин.

Дата / Фаза розвиткуНорма застосування [л/га] або концентрація [%]
ОЗИМИЙ РІПАК 
восени у фазі 4-8 листків1,0- 2,0
навесні після відновлення вегетації, початок витягування пагонів1,0- 2,0
стадія зеленого компактного бутона1,0- 2,0
перед цвітінням, стадія жовтого закритого бутона1,0- 2,0
РІПАК ЯРИЙ, ГІРЧИЦЯ 
фаза розетки листків1,0- 2,0
стадія зеленого компактного бутона1,0- 2,0
перед цвітінням, стадія жовтого закритого бутона1,0- 2,0
ЦУКРОВИЙ БУРЯК, КОРМОВИЙ БУРЯК, ЧЕРВОНИЙ БУРЯК 
фаза 4-8 листків1,0- 1,5
фаза змикання листків суміжних рядків1,0- 2,0
РОСЛИНИ БОБОВІ 
фаза інтенсивного росту пагонів1,0- 1,5
перед цвітінням1,0- 1,5
КОЧАННІ ОВОЧІ 
розвинена розетка листків після укорінення рослин у полі1,0- 1,5
10-14 днів після першої обробки1,0- 2,0
КУКУРУДЗА 
фаза 4-6 листків0,5- 1,0
фаза 8-12 листків0,5- 1,0
КАРТОПЛЯ 

фаза інтенсивного росту пагонів

0,5 – 1,0

перед цвітінням

0,5-1,0

ФРУКТОВІ ДЕРЕВА ТА КУЩІ 

стадія квіткового бутона

0,5- 2,0

початок цвітіння

0,5- 2,0

кінець цвітіння

1,0- 2,0

після збору плодів

1,0- 2,0

ВАГА

14,3 кг

ЄМНІСТЬ

10 л

ПАКУВАННЯ

каністра

ЦинкМІ

ПФУ 1(C)(II)(a): просте неорганічне мікродобриво*.

Мінеральне, позакореневе добриво, що містить легкозасвоюваний цинк з хелатуючим компонентом. Високий вміст мікроелементу дозволяє застосовувати малі дози. Ефективний та економний у застосуванні. Зручний та безпечний у транспортуванні, зберіганні та застосуванні.

ЦинкМІ – добриво, призначене для позакореневого підживлення рослин, особливо чутливих до

дефіцит цинку: кукурудза, буряк, картопля, бобові, фруктові дерева, виноградна лоза. Застосовують з метою запобігання або усунення наслідків нестачі цинку в рослинах. Також на плантаціях рослин, інтенсивно удобрених, переважно азотом і фосфором, та на свіжовідвапнованих ґрунтах. Цинк необхідний для нормальних ферментативних реакцій, синтезу рослинних гормонів і вітамінів, поділу і росту клітин, регулює азотний обмін, біосинтез білків і фотосинтез, відповідає за здоров’я рослин. Позитивно впливає на розмір врожайних органів, наприклад, зерна кукурудзи, фруктів. Підвищує врожайність рослин та покращує їх якість.

Покращені властивості добрива:

 • висока концентрація цинку, низькі дози добрив,

 • містить хелатуючий компонент,

 • дуже добра розчинність добрива,

 • висока засвоюваність мікроелементу,

 • легке приготування рідини, що застосовується.

Вміст поживних речовин: % м/м

1

Цинк (Zn), хелатований до ЕДТА / Цинк (Zn), хелатований до ЕДТА

15%

Склад: кислота лимонна безводна1 (CAS № 77-92-9), цинку оксид1 (CAS № 1314-13-2)

Де 1 – СМС 1: первинна сировина та суміші.

*ЦинкМі, вироблений до 15.07.2022 р., визначений як добриво ЄС: Тип E.1.7b Хелат цинку, продукт, вироблений з 16.07.2022 р., маркується відповідно до вимог Регламенту (ЄС) 2019/1009

Переваги використання добрива, що містить хелат цинку:

 • регулює гормональний баланс рослин,

 • належне функціонування основних фізіологічних процесів,

 • посилений фотосинтез,

 • збільшення вмісту білка, цукрів, вітамінів,

 • поліпшення здоров’я рослин,

 • збільшення врожайності

Дата / Фаза розвитку Норма застосування [л/га] або концентрація [%]
КУКУРУДЗА
1-3 обробки, кожні 10-14 днів, від фази 4-6 листків до фази інтенсивного подовження пагонів 0,25 – 1,0
ЦУКРОВІ БУРЯКИ, КОРМОВІ БУРЯКИ
стадія зеленого компактного бутона 0,25 – 1,0
КАРТОПЛЯ
1-2 обробки, кожні 10-14 днів, від фази висоти пагонів 15-20 см до фази цвітіння 0,25 – 1,0 0,25 – 1,0
1-2 обробки, кожні 10-14 днів, у фазу формування та росту бульб 0,5- 1,0
НАСІННЄВІ ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ
Осінь – 1-2 обробки, через кожні 7-10 днів, після утворення 2-3 листків 0,25 – 0,5
Весна – 2-3 обробки, через кожні 10-14 днів, до фази колосіння 0,5 – 1,0
ЯРІ ЗЕРНОВІ
Перша обробка — після утворення 3-4 листків 0,25 – 1,0
2-3 обробки, кожні 10-14 днів, від фази кущіння до колосіння 0,5- 1,0
РІПАК ОЗИМИЙ
Осінь – 1-2 обробки, через кожні 7-10 днів, після утворення 4-6 листків 0,25 – 0,5
Весна – 1-2 обробки, кожні 10-14 днів, до фази цвітіння 0,5- 1,0
СОНЯШНИК 1,0- 1,5
1-3 обробки, кожні 10-14 днів, від фази 4-6 листків до фази інтенсивного подовження пагонів 0,25 – 1,0
БОБОВІ, СОЯ
1-3 обробки, кожні 10-14 днів, від розетки листків до фази цвітіння 0,25 – 1,0
1-2 обробки, кожні 10-14 днів, після цвітіння 0,5- 1,0 0,5- 1,0
КОЧАННІ ОВОЧІ, ЦИБУЛЯ
1-3 обробки, кожні 10-14 днів, у фазу інтенсивного росту листя 0,25-1,0 0,25- 1,0
ФРУКТОВІ ДЕРЕВА ТА КУЩІ
1-2 обробки, кожні 10-14 днів, до фази цвітіння 0,5- 2,0 0,5- 2,0
1-2 обробки кожні 10-14 днів, у фазу росту плодів 0,5- 2,0 0,5- 2,0
1-2 обробки, кожні 10-14 днів, після збору плодів 0,5- 2,0 0,5- 2,0
ВАГА 15 кг
ЄМНІСТЬ 5 л, 10 л
ПАКУВАННЯ каністра

MoMI

PFC 1(C)(II)(a): ПРОСТЕ НЕОРГАНІЧНЕ МІКРООРГАНІЧНЕ ДОБРИВО*.

Рідке позакореневе добриво з високим вмістом молібдену для застосування на сільськогосподарських, овочевих та плодових культурах для швидкого усунення явних та прихованих симптомів дефіциту мікроелементів та їх фізіологічних і продуктивних наслідків. MoMI – рідке позакореневе добриво з високим вмістом молібдену для застосування на сільськогосподарських, овочевих та плодових культурах. MoMI – до 100 г молібдену в 1 кг продукту. Висока концентрація полегшує точне дозування, особливо для рослин, чутливих до нестачі молібдену, таких як: ріпак, капуста, цвітна капуста, броколі, шпинат, салат, горох і квасоля (сільськогосподарські та овочеві плантації), конюшина, томати, троянди, персик. Молібден регулює азотний обмін у рослинах. Його нестача в рослинах призводить до накопичення великої кількості нітратів, що негативно впливає на якість врожаю, знижуючи поживну цінність білка. Молібден також регулює фосфорний обмін в рослині. Незамінний при внесенні великої кількості добрив в амонійній формі. Засвоюваність рослинами молібдену, що міститься в ґрунті різко знижується зі збільшенням кислотності ґрунту. Молібден послаблює токсичну дію іонів алюмінію, а також пом’якшує наслідки дисбалансу компонентів у рослинах.

Вміст поживних речовин: % м/м

1

Молібден (Mo)

10%

Склад: лимонна кислота1 (CAS № 77-92-9), молібдат амонію1 (CAS № 12054-85-2).

Де 1 – СМС 1: первинна сировина та суміші.

*ММД, вироблений до 15.07.2022 р., визначений як добриво ЄС: Добриво типу E.1.6d EC – рідке мінеральне добриво. Розчин молібденового добрива, продукт, вироблений з 16.07.2022 р., маркується відповідно до вимог Регламенту (ЄС) 2019/1009

 

Переваги використання добрива, що містить молібден:

 • покращення азотного балансу та біосинтезу білка,

 • сприятливо впливає на синтез хлорофілу,

 • підвищена стійкість до стресів та захворювань,

 • підвищення врожайності рослин,

 • оптимізація використання фосфору та інших поживних речовин на виробництві.

Тип культури

Норма витрати на гектар за одну обробку

Кількість обробок

Терміни нанесення

Цвітна капуста, броколі, капуста

0,2 – 0,4 л

2

1-а обробка через 3 тижні після висівання розсади,

ІІ обробка через 2 тижні

розсада

0,1 – 0,2 л /100 л води

1

за 1 тиждень до посадки полити або обприскати

квасоля, горох

0,4 л

1

до початку цвітіння

ріпак

0,2 – 0,4 л

2

1-а обробка восени,

2-а обробка навесні після початку вегетації

інші овочеві та сільськогосподарські культури

0,05 – 0,4 л

1 – 3

в період інтенсивного росту

ВАГА

Немає даних

ЄМНІСТЬ

1 л, 10 л

ПАКУВАННЯ

бутилка, каністра

КальційМі nAgCu

КФК 1(C)(I)(b)(i): ПРОСТЕ РІДКЕ НЕОРГАНІЧНЕ МАКРОЕЛЕМЕНТНЕ ДОБРИВО*.

КФК 1(C)(I)(b)(i): ПРОСТЕ РІДКЕ НЕОРГАНІЧНЕ МАКРОЕЛЕМЕНТНЕ ДОБРИВО*.

КальційМІ nAgCu – добриво, призначене для позакореневого підживлення сільськогосподарських і садових рослин, особливо в умовах дефіциту або ускладненого засвоєння кальцію з ґрунту та високого ураження хворобами. Кальцій незамінний при інтенсивних технологіях вирощування рослин та в стресових умовах. Забезпечує правильну структуру і функцію клітинних стінок і мембран. Бере участь у регулюванні водного, мінерального і транспортного забезпечення в рослині. Підвищує стійкість рослин до стресів навколишнього середовища. Необхідний для правильного росту коренів і надземної частини. Стимулює: укорінення рослин, цвітіння, плодоношення. Кальцій і особливо наносрібло і мідь можуть обмежувати розвиток захворювань. Вони зумовлюють високі врожаї, покращують їх зберігання, особливо фруктів, овочів та коренеплодів.

Властивості добрива:

 • дуже висока концентрація кальцію,

 • наявність у складі наносрібла та наноміді,

 • дуже добра розчинність добрива,

 • висока засвоюваність компонента,

 • допоміжна речовина за хімічним складом,

 • низькі дози добрива, економічність у використанні,

 • легка в приготуванні рідина для нанесення.

Вміст поживних речовин: % м/м

1

Оксид кальцію (CaO)

18,5%

Склад: кальцію хлориду гексагідрат1 (CAS № 10043-52-4)

Де 1 – СМС 1: первинна сировина та суміші.

*КальційMinAgCu, вироблений до 15.07.2022 р., визначений як добриво ЄС: Тип D.2

Розчин кальцію хлориду, продукт, вироблений з 16.07.2022 р., маркується відповідно до вимог Регламенту (ЄС) 2019/1009

Переваги кальцієвого добрива з наносріблом та наноміддю:

 • регулювання водного балансу рослин,

 • підвищена стійкість до стресів, наприклад, до нестачі води,

 • стимуляція росту коренів, цвітіння та плодоношення,

 • поліпшення здоров’я рослин,

 • підвищена стійкість до пошкодження тканин,

 • підвищення врожайності

 • покращення показників зберігання сільськогосподарських культур, особливо овочів та фруктів.

Дата / Фаза розвитку Норма застосування [л/га] або концентрація [%]
ОЗИМІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ КУЛЬТУРИ
Осінь – після розвитку 3-4 листків 1,0 – 2,0
Весна – 1-2 обробки кожні 10-14 днів у фазу інтенсивного росту 1,0 – 2,0
ЯРІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ КУЛЬТУРИ
1-3 обробки, кожні 10-14 днів, після розвитку 3-4 листків 1,0 – 2,0
ОВОЧІ, КОРЕНЕПЛОДИ
1-3 обробки, кожні 10-14 днів, у фазі інтенсивного росту 1,0 – 2,0
1-2 обробки, кожні 10,1 4 дні, у фазу росту та дозрівання плодів 1,0 – 3,0

ВАГА

Немає даних

ЄМНІСТЬ

5 л, 10 л

ПАКУВАННЯ

каністра

МікроМі

ПФК 1(C)(II)(b): БАГАТОКОМПОНЕНТНЕ НЕОРГАНІЧНЕ МІКРОДОБРИВО*.

Позакореневе добриво для застосування на сільськогосподарських, овочевих, фруктових культурах. Джерело легкозасвоюваних мікроелементів. Усуває приховані та явні симптоми дефіциту основних мікроелементів, а також кобальту і кремнію. Правильне співвідношення мікроелементів гарантує: добре засвоєння макроелементів, стимуляцію росту та розвитку рослин, зниження реакції на водний та тепловий стрес, підвищення стійкості рослин до хвороб та шкідників, регенерацію пошкоджених рослин, високу врожайність, гарну якість врожаю. МікроМі повинні використовуватися на всіх сільськогосподарських, овочевих і садових плантаціях. На малоресурсних ґрунтах запобігає дефіциту мікроелементів у рослин. На високоврожайних плантаціях, інтенсивно удобрених NPK, є джерелом легкозасвоюваних мікроелементів. Вони регулюють фізіологічні процеси та підвищують врожайність рослин, сприятливо впливаючи на якість врожаю. Мідь і залізо необхідні для біосинтезу хлорофілу і підвищують ефективність фотосинтезу. Марганець регулює газообмін, фотосинтез та обмін органічних сполук. Молібден і кобальт відповідають за управління азотом, цинк – за управління фітогормонами, а бор – за цвітіння і плодоношення рослин. Кремній зміцнює клітинні стінки та підвищує стійкість до вилягання, хвороб та абіотичного стресу.

Покращені властивості добрива:

 • гелева формула,

 • ЕДТА хелатна форма Cu, Zn, Mn, Fe, Co,

 • ад’ювантну функцію, покращує властивості рідини, що наноситься, і проникнення компонентів всередину рослини,

 • висока концентрація інгредієнтів, малі дози препарату,

 • легке приготування робочого розчину,

 • дуже хороша розчинність добрив та доступність інгредієнтів,

 • містить кремній (SiO2).

 

Вміст поживних речовин: % м/м

1

бор (В) розчинний у воді

1,0%
2

мідь (Cu) розчинна у воді

1,0%
3

мідь (Cu) хелатована ЕДТА

0,9%
4

залізо (Fe) розчинне у воді

1,5%
5

залізо (Fe), хелатоване ЕДТА

1,5%
6

марганець (Mn) розчинний у воді

2,0%
7

марганець (Mn) хелатований ЕДТА

0,7%
8

молібден (Mo) розчинний у воді

0,07%
9

цинк (Zn) розчинний у воді

1,5%
10

цинк (Zn) хелатований ЕДТА

1,5%

Склад: натрію едетат1 (CAS № 6381-92-6), моноетаноламін1 (CAS № 141-43-5), заліза сульфат гідрат1 (CAS № 7782-63-0), цинку сульфат семигідрат1 (CAS № 7446-20-0), марганцю сульфат моногідрат1 (CAS № 10034-96-5)

Де 1 – СМС 1: первинна сировина та суміші.

*мікроМІ, вироблені до 15.07.2022 р., визначені як добрива ЄС: Тип E.2.4 EC добрива – рідкі мінеральні добрива. Рідка суміш мікроелементів, продукт, вироблений з 16.07.2022 р., маркується відповідно до вимог Регламенту (ЄС) 2019/1009

Переваги семи основних мікроелементів та кремнію у складі добрива:

 • попередження та усунення дефіциту мікроелементів у рослин,

 • підвищення ефективності основного удобрення ґрунту,

 • підвищення стійкості до низьких температур, водного дефіциту,

 • покращення життєздатності, стану та здоров’я рослин,

 • підвищення стійкості рослин до пошкодження тканин та вилягання,

 • підвищення врожайності рослин,

 • покращення якості врожаю.

Дата / Фаза розвитку Норма застосування [л/га] або концентрація [%]
НАСІННЄВІ ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ
Осінь – 1-2 обробки, через кожні 7-10 днів, після утворення 2-3 листків 0,25 – 0,5
Весна – 2-3 обробки, кожні 10-14 днів, до фази колосіння 0,5- 1,0
ЯРІ ЗЕРНОВІ
Перша обробка – після появи 3-4 листків 0,25 – 0,5
2-3 обробки, кожні 10-14 днів, від фази кущіння до колосіння 0,5- 1,0
КУКУРУДЗА
1-2 обробки, кожні 10-14 днів, від фази 4-6 листків до фази інтенсивного подовження пагонів 0,25 – 1,0
ЦУКРОВІ БУРЯКИ, КОРМОВІ БУРЯКИ, КОРЕНЕПЛОДИ
1-3 обробки, кожні 10-14 днів, від фази 4-6 листків до фази інтенсивного росту коренів 0,25 – 1,0
КАРТОПЛЯ
1-2 обробки, кожні 10-14 днів, від фази висоти пагонів 15-20 см до фази цвітіння 0,25 – 1,0
1-2 обробки, кожні 10-14 днів, у фазу формування та росту бульб 0,5 – 1,0
РІПАК ОЗИМИ
Осінь – 1-2 обробки, через кожні 7-10 днів, після утворення 4-6 листків 0,25 – 0,5
0,5- 1,0
СОНЯШНИК
1-3 обробки, кожні 10-14 днів, від фази 4-6 листків до фази інтенсивного подовження пагонів 0,25 – 1,0
БОБОВІ, СОЯ
1-3 обробки, кожні 10-14 днів, від розетки листків до фази цвітіння 0,25 – 1,0
1-2 обробки, кожні 10-14 днів, після цвітіння 0,5 – 1,0
WКОЧАННІ ОВОЧІ, ЦИБУЛЯ
1-3 обробки, кожні 10-14 днів, у фазу інтенсивного росту листя 0,25 – 1,0
ФРУКТОВІ ДЕРЕВА ТА КУЩІ, ВИНОГРАДНІ ЛОЗИ
1-2 обробки, кожні 10-14 днів, до фази цвітіння 0,5 – 2,0
1-2 обробки, кожні 10-14 днів, у фазу росту плодів 0,5 – 2,0

ВАГА

13 кг

ЄМНІСТЬ

5 l, 10 l

ПАКУВАННЯ

відро

energyMIx

ПФК 1(C)(I)(b)(ii): БАГАТОКОМПОНЕНТНЕ РІДКЕ НЕОРГАНІЧНЕ МАКРОКОМПОНЕНТНЕ ДОБРИВО*.

Позакореневе добриво для застосування на сільськогосподарських, овочевих, плодових культурах. Правильне співвідношення легкозасвоюваних макро- та мікроелементів гарантує: стимуляцію росту та розвитку рослин, зниження реакції на водний та тепловий стрес, підвищення стійкості рослин до хвороб та шкідників, регенерацію пошкоджених рослин, високу врожайність, гарну якість врожаю.

EnergyMIx слід застосовувати на кожній сільськогосподарській, овочевій та садовій плантації, особливо в умовах ускладненого кореневого живлення. На високопродуктивних плантаціях, інтенсивно удобреному ґрунті, є додатковим джерелом усіх необхідних макро- і мікроелементів у потрібному для рослин співвідношенні. Полегшує наслідки несприятливих впливів на рослини: низьких і високих температур, нестачі та надлишку води, появи хвороб і шкідників, інтенсивного хімічного захисту рослин. Азот та інші макроелементи інтенсифікують ріст рослин, мікроелементи регулюють фізіологічні процеси. Добриво дозволяє отримувати високі врожаї відмінної якості.

Покращені властивості добрива:

 • гелева формула,

 • ЕДТА хелатна форма Cu, Zn, Mn, Fe, Co,

 • ад’ювантну функцію, покращуючи властивості рідини, що наноситься, та проникнення компонентів у рослину,

 • висока концентрація інгредієнтів, низькі дози препарату,

 • легке приготування робочого розчину,

 • дуже хороша розчинність добрив та доступність інгредієнтів,

 • містить кремній (SiO2) та кобальт (Co).

Вміст поживних речовин: % м/м (tabelka)

1

Загальний азот (N), % (м/м)

Азот (N) у нітратній формі

Азот (N) в амідній формі

11%
1,5%
9,5%
2

П’ятиокис фосфору (P,O,), розчинний у нейтральному цитраті амонію та воді

10%
3

Фосфору п’ятиокис (PO,) розчинний у воді

10%
4

Калію оксид (K “O) розчинний у воді

12%
5

Триоксид сірки (SO,) розчинний у воді

6%
6

Бор (В) розчинний у воді

0,085%
7

Мідь (Cu) розчинна у воді

0,080%
8

Мідь (Cu), хелатована ЕДТА

0,054%
9

Залізо (Fe) розчинне у воді

0,130%
10

Залізо (Fe) хелатоване ЕДТА

0,130%
11

Марганець (Mn) розчинний у воді

0,160%
12

Марганець (Mn) хелатований ЕДТА

0,080%
13

Молібден (Mo), розчинний у воді

0,004%
14

Цинк (Zn) розчинний у воді

0,130%
15

Цинк (Zn), хелатований ЕДТА

0,130%
16

Вміст біурету

max. 0,247%

Склад: карбамід1 (CAS № 57-13-6), монокалієвий фосфат1 (CAS № 7778-77-0), нітрат калію1 (CAS № 7757-79-1)

Де 1 – СМС 1: первинна сировина та суміші.

*ЕнерджіМікс, вироблений до 15.07.2022 р., визначений як добриво ЄС: Тип C.2.3 Добриво суспензійне NPK S 11,10, 12(6), з вмістом B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, продукт, вироблений з 16.07.2022 р., маркується відповідно до вимог Регламенту (ЄС) 2019/1009

Переваги добрива NPK (S), 7 основних мікроелементів та кремнію:

 • запобігання дефіциту макро- та мікроелементів у рослинах,

 • швидке усунення дефіциту поживних речовин та його наслідків,

 • підвищення ефективності основного удобрення ґрунту,

 • можливість зменшити дозування добрив у ґрунті,

 • підвищення стійкості рослин до погодних стресів,

 • покращення здоров’я та стану рослин,

 • швидке відновлення рослин після пошкоджень (температура, град, шкідники, хвороби, засоби захисту рослин),

 • вища врожайність,

 • поліпшення якості врожаю.

Дата / Фаза розвитку Норма застосування [л/га] або концентрація [%]
НАСІННЄВІ ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ
Осінь – 1-2 обробки, кожні 7-10 днів, після утворення 2-3 листків 1-2
Весна – 2-3 обробки, кожні 10-14 днів, до фази колосіння 1-3
ЯРІ ЗЕРНОВІ
Перша обробка – після утворення 3-4 листків 1-2
2-3 обробки, кожні 10-14 днів, від фази кущіння до фази колосіння 1-3
КУКУРУДЗА
1-2 обробки, кожні 10-14 днів, від фази 4-6 листків до фази інтенсивного витягування пагонів 1-3
ЦУКРОВИЙ БУРЯК, КОРМОВИЙ БУРЯК, ЧЕРВОНИЙ БУРЯК
1-3 обробки, кожні 10-14 днів, від фази 4-6 листків до фази інтенсивного росту коріння 1-3
КАРТОПЛЯ
1-2 обробки, кожні 10-14 днів, від фази висоти пагонів 15-20 см до фази цвітіння 1-2
1-2 обробки, кожні 10-14 днів, у фазу формування та росту бульб 1-3
РІПАК ОЗИМИЙ
Осінь – 1-2 обробки, кожні 7-10 днів, після розвитку 4-6 листків 1-2
Весна – 1-2 обробки, кожні 10-14 днів, до фази цвітіння 1-3
СОНЯШНИК
1-3 обробки, кожні 10-14 днів, від фази 4-6 листків до фази інтенсивного розростання пагонів 1-2
БОБОВІ, СОЯ
1-3 обробки, кожні 10-14 днів, від фази листкової розетки до фази цвітіння 1-2
1-2 обробки, кожні 10-14 днів, після цвітіння 1-3
КОЧАННІ ОВОЧІ, ЦИБУЛЯ
1-3 обробки, кожні 10-14 днів, у фазу інтенсивного росту листя 1-3
ФРУКТОВІ ДЕРЕВА ТА КУЩІ, ВИНОГРАДНІ ЛОЗИ
1-2 обробки, кожні 10-14 днів, до фази цвітіння 1-3
1-2 обробки, кожні 10-14 днів, у фазі росту плодів 1-3

ВАГА

14.1 kg

ЄМНІСТЬ

5 л, 10 л

ПАКУВАННЯ

відро

MI Злаки

ПФК 1(C)(II)(b): БАГАТОКОМПОНЕНТНЕ НЕОРГАНІЧНЕ МІКРОДОБРИВО*.

Добриво для позакореневого підживлення озимих та ярих зернових культур. Джерело легкозасвоюваних мікроелементів, а також магнію та сірки. Особливо багатий міддю і марганцем, ключовими мікроелементами в мінеральному живленні зернових культур. Правильне співвідношення інших мікроелементів є запорукою гарного використання макроелементів, стимуляції росту і розвитку рослин та отримання високих і якісних врожаїв. Кремній зміцнює стебло, зменшує вилягання та інфекції.

MI Злаки слід застосовувати на всіх плантаціях озимих та ярих зернових культур. Усуває приховані та явні симптоми дефіциту поживних речовин у рослинах. На полях, що інтенсивно удобрюються, NPK є джерелом семи основних мікроелементів, а також магнію та сірки. Магній, мідь і залізо необхідні для біосинтезу хлорофілу і підвищують ефективність фотосинтезу. Сірка та молібден покращують засвоювання азоту, позитивно впливають на вміст білка в зерні. MI Злаки містить кремній, що сприяє засвоєнню поживних речовин, особливо фосфору. Зміцнює клітинні стінки, підвищує стійкість до вилягання, хвороб та абіотичних стресів.

Покращені властивості добрива:

 • унікальна гелева рецептура,

 • легкий перехід в рідку форму,

 • містить хелатуючий компонент,

 • висока концентрація інгредієнтів, малі дози добрива,

 • легке приготування рідини, що наноситься,

 • дуже хороша розчинність добрива та засвоюваність інгредієнтів,

 • містить кремній (SiO2).

Вміст поживних речовин: % м/м

1

Бор (В) розчинний у воді

0,25%
2

Мідь (Cu) розчинна у воді

1,5%
3

Залізо (Fe) розчинне у воді

2,0%
4

Марганець (Mn) розчинний у воді

2,5%
5

Молібден (Mo) розчинний у воді

0,03%
6

Цинк (Zn) розчинний у воді

2,5%

Також містить: Магній, Сірку, Кремній

Склад: цинку сульфат гептагідрат1 (CAS № 7446-20-0), заліза сульфат гептагідрат1 (CAS № 7446-20-0). КАС № 7782-63-0), марганцю сульфат моногідрат1 (КАС № 10034-96-5), міді сульфат пентагідрат1 (CAS № 7758-99-8), натрію едетат1 (CAS № 6381-92-6), магнію сульфат семигідрат1 (CAS № 10034-99-8),

Де 1 – СМС 1: первинна сировина та суміші.

*Квасоля, вироблена до 15.07.2022 р., визначена як добриво ЄС: Тип E.2.4.1 Рідка суміш мікроелементів: бор (B) (катіон водню), мідь (Cu) (сульфат), залізо (Fe) (сульфат), марганець (Mn) (сульфат), молібден (Mo) (оксокомплекс), цинк (Zn) (сульфат), продукт, вироблений з 16.07.2022 р., маркується відповідно до вимог Регламенту (ЄС) 2019/1009

Переваги використання мінерального добрива з 6-ма мікроелементами, кремнієм та додаванням макроелементи:

 • запобігання дефіциту магнію, сірки та мікроелементів, переважно у зернових культур,

 • швидке виключення дефіциту цих компонентів під час вегетації зернових культур та їх наслідків,

 • можливість підживлення,

 • підвищення ефективності основного удобрення, насамперед азотом,

 • підвищена стійкість рослин до низьких температур, водного дефіциту, вилягання,

 • покращення життєздатності, стану та здоров’я рослин,

 • збільшення врожайності,

 • підвищений вміст білка в зерні.

Дата / Фаза розвитку Норма застосування [л/га] або концентрація [%]
РІПАК ОЗИМИЙ
Осінь – 1-2 обробки, кожні 7-10 днів, після утворення 2-3 листків 0,5-1,0
Весна – 2-3 обробки, кожні 10-14 днів, до фази колосіння 0,5-1,5
РІПАК ЯРИЙ, ГІРЧИЦЯ
Перша обробка – після утворення 3-4 листків 0,5-1,0
2-3 обробки, кожні 10-14 днів, від фази кущіння до фази колосіння 0,5-1,5

Mi Кукурудза

ПФК 1(C)(II)(b): БАГАТОКОМПОНЕНТНЕ НЕОРГАНІЧНЕ МІКРОДОБРИВО*.

Добриво для позакореневого підживлення кукурудзи, особливо на початку вегетації.

Особливо багате на цинк, ключовий мікроелемент у мінеральному живленні кукурудзи, на додаток до легкозасвоюваного для рослин фосфору. Містить сірку та кремній, підвищує стійкість рослин до патогенів та несприятливих умов середовища існування. Правильне співвідношення мікроелементів є запорукою хорошого використання макроелементів, стимуляції росту і розвитку рослин та отримання високих і якісних врожаїв.

МІ Кукурудза слід застосовувати на всіх плантаціях кукурудзи, особливо при низьких температурах, в умовах нестачі води в ґрунті та при інтенсивному удобренні NPK. Стимулює розвиток кореневої системи, усуває дефіцит мікроелементів, в основному цинку, а також фосфору і сірки. Цинк регулює ендокринний обмін, фотосинтез, біосинтез білка та впливає на здоров’я рослин.

Молібден і сірка підвищують ефективність азотних добрив. Містить кремній, сприятливий для засвоєння поживних речовин, особливо фосфору.Зміцнює клітинні стінки, підвищує клітинних стінок, підвищує стійкість до хвороб та абіотичних стресів.

Покращені властивості добрива:

 • гелева формула,

 • містить хелатуючий агент,

 • висока концентрація інгредієнтів, малі дози добрива,

 • легке нанесення,

 • дуже хороша розчинність добрива та засвоюваність інгредієнтів,

 • містить кремній (SiO2).

Вміст поживних речовин: % м/м

1

Бор (В) розчинний у воді

0,25%
2

Мідь (Cu) розчинна у воді

1,5%
3

Залізо (Fe) розчинне у воді

1,0%
4

Марганець (Mn) розчинний у воді

1,0%
5

Молібден (Mo) розчинний у воді

0,05%
6

Цинк (Zn) розчинний у воді

2,0%

Також містить: Фосфор, Сірку, Кремній

Склад: цинку сульфат, сьомий водень1 (CAS № 7446-20-0), міді сульфат, п’ятий водень1 (CAS №7758-99-8), тринатрію цитрат1 (CAS № 6132-04-3), заліза сульфат1 (CAS № 7782-63-0), натрію станнат1 (CAS № 6381-92-6)

Де 1 – СМС 1: первинна сировина та суміші.

*Мікукурудза, вироблена до 15.07.2022 р., призначена як добриво ЄС, Е.2 .4.1 Рідка суміш мікроелементів: бор (B) (катіон водню), мідь (Cu) (сульфат), залізо (Fe) (сульфат), марганець (Mn) (сульфат), молібден (Mo) (оксокомплекс), цинк (Zn) (сульфат), продукт, що виробляється з 16.07.2022 року, маркується відповідно до вимог Регламенту (ЄС) 2019/1009

Переваги мінерального добрива з 6-ма мікроелементами, кремнієм та додаванням фосфору:

 • запобігання дефіциту фосфору та мікроелементів, в основному в кукурудзі,

 • швидке усунення дефіциту цих складових, особливо на початку вегетаційного періоду,

 • можливість підживлення ґрунту додатковими добривами,

 • підвищення ефективності основного удобрення, насамперед азотом,

 • підвищена стійкість рослин до низьких температур та водного дефіциту,

 • покращення життєздатності, стану та здоров’я рослин,

 • підвищити врожайність та покращити якість продукції.

Дата / Фаза розвитку Норма застосування [л/га]
КУКУРУДЗА
перша обробка – після появи 3-4 листків 0,5 – 1,0
1-2 обробки, кожні 10-14 днів, до фази інтенсивного витягування пагонів 0,5 – 1,5

ВАГА

12,9 kg

ЄМНІСТЬ

10л

ПАКУВАННЯ

відро

Мі Ріпак

ПФК 1(C)(II)(b): БАГАТОКОМПОНЕНТНЕ НЕОРГАНІЧНЕ МІКРОДОБРИВО*.

Добриво для позакореневого підживлення озимого ріпаку та інших бобових культур.

Доповнює основне удобрення NPK дуже важливими для цих рослин макроелементами – сіркою та магнієм, а також 6 мікроелементами. МІ Ріпак – мінеральне добриво, призначене для підживлення рослин на плантаціях з високим потенціалом врожайності, які інтенсивно удобрюються NPK, та для швидкого усунення симптомів дефіциту мікроелементів. Містить високий вміст бору – найважливішого мікроелементу для коренеплодів. Сірка, магній та молібден підвищують ефективність азотних добрив, а інші мікроелементи у правильній пропорції позитивно впливають на ріст, зимостійкість та здоров’я рослин.

Покращені додаткові властивості добрива MI RZEPAK:

 • унікальна гелева рецептура,

 • висока концентрація інгредієнтів, малі дози добрива,

 • дуже хороша розчинність добрива та засвоюваність інгредієнтів,

 • легке приготування робочої рідини.

Вміст поживних речовин: % м/м

1

Бор (В) загальний

2,2%
2

Мідь (Cu) розчинна у воді

0,8%
3

Мідь (Cu), хелатована ЕДТА

0,8%
4

Залізо (Fe) розчинне у воді

1,0%
5

Загальне залізо (Fe), хелатоване ЕДТА

1,0%
6

Марганець (Mn) розчинний у воді

1,9%
7

Марганець (Mn) хелатований ЕДТА

1,9%
8

Молібден (Mo) загальний

0,02%
9

Цинк (Zn) розчинний у воді

0,7%
10

Цинк (Zn), хелатований ЕДТА

0,7%

Також містить: Магній, Сірка

Склад: кислота лимонна безводна1 (CAS № 77-92-9), кислота борна1 (CAS № 10043-35-3), марганцю сульфат моногідрат1 (CAS № 10034-96-5).

Де 1 – СМС 1: первинна сировина та суміші.

*Марганець, вироблений до 15.07.2022 р., маркується як добриво ЄС, тип E.2.4.1 добриво ЄС – рідке мінеральне добриво, продукт, вироблений з 16.07.2022 р., маркується відповідно до вимог Регламенту (ЄС) 2019/1009

Переваги використання мінерального добрива з 6-ма мікроелементами та додаванням макроелементів:

 • запобігання дефіциту магнію, сірки та мікроелементів, головним чином у рослин капустяних,

 • оперативне вирішення недоліків цих складових та усунення їх наслідків,

 • підвищення ефективності підживлення, в першу чергу азотом,

 • підвищення стійкості рослин до низьких температур та водного дефіциту,

 • покращення стану та здоров’я рослин,

 • збільшення врожайності,

 • підвищена жирність насіння.

Дата / Фаза розвитку Норма застосування [л/га] або концентрація [%]
РІПАК ОЗИМИЙ
восени у фазі 4-8 листків 0.5 – 1,5
навесні після початку вегетації, початку витягування пагонів 0.5 – 1,5
стадія зеленого компактного бутона 0.5 – 1,5
перед цвітінням, стадія жовтого закритого бутона 0.5 – 1,5
РІПАК ЯРИЙ, ГІРЧИЦЯ
стадія листової розетки 0.5 – 1,5
стадія зеленого компактного бутона 0.5 – 1,5
перед цвітінням, стадія жовтого закритого бутона 0.5 – 1,5

ВАГА

13,5 кг

ЄМНІСТЬ

10л

ПАКУВАННЯ

відро

AgriPOWER Бобові

ПФК 1(C)(II)(b): БАГАТОКОМПОНЕНТНЕ НЕОРГАНІЧНЕ МІКРОДОБРИВО*.

AGRIPOWER Бобові слід застосовувати на кожній плантації бобів фаби. Кобальт і молібден впливають на засвоєння азоту, включаючи симбіоз рослин з атмосферними азотфіксуючими папілярними бактеріями. Наявність калію і магнію сприятливо впливає на структуру і фізіологічні процеси пагонів і коренів рослин. Магній, мідь і залізо необхідні для біосинтезу хлорофілу і підвищують ефективність фотосинтезу. Сірка, мідь, цинк і кремній підвищують стійкість до патогенів і несприятливих умов існування.

Вміст поживних речовин: % м/м

1

Бор (В) загальний

1%
2

Кобальт (Co) загальний

0,06%
3

Кобальт (Со) хелатований ЕДТА

0,05%
4

Мідь (Cu) загальна

1,2%
5

Мідь (Cu), хелатована ЕДТА

1,2%
6

Залізо (Fe) загальне

2,2%
7

Залізо (Fe), хелатоване ЕДТА

2,1%
8

Марганець (Mn) загальний

2,0%
9

Марганець (Mn) хелатований ЕДТА

1,9%
10

Молібден (Mo)

0,09%
11

Цинк (Zn) загальний

2,4%
12

Цинк (Zn), хелатований ЕДТА

2,0%

Склад: натрію станнат1 (CAS № 6381-92-6), магнію сульфат безводний1 (CAS № 7487-88-9), заліза сульфат семиводний1 (CAS № 7757-79-1), цинку сульфат семиводний1 (CAS № 7446-20-0), кислота борна1 (CAS № 10043-35-3), калію бікарбонат1 (CAS № 298-14-6), марганцю сульфат1 (CAS № 100034-96-5),

Де 1 – СМС 1: первинна сировина та суміші.

*AGRIPOWER Бобові, вироблений до 15.07.2022 р., маркується як добриво ЄС, продукт, вироблений з 16.07.2022 р., маркується відповідно до вимог Директиви ЄС Регламент (ЄС) 2019/1009

ПАКУВАННЯ

мішок

ЄМНІСТЬ

5 кг

AgriPOWER Кукурудза

ПФК 1(C)(II)(b): БАГАТОКОМПОНЕНТНЕ НЕОРГАНІЧНЕ МІКРОДОБРИВО*.

AgriPOWER Кукурудза призначений для застосування на всіх плантаціях кукурудзи, особливо при низьких температурах, в умовах нестачі або періодичного надлишку води в ґрунті та інтенсивно удобрених NPK. Стимулює ріст і розвиток кореневої системи, усуває дефіцит мікроелементів, головним чином цинку, а також є джерелом калію, магнію і сірки. Цинк регулює ендокринний обмін, фотосинтез, біосинтез білка та впливає на здоров’я рослин.

Молібден, магній та сірка підвищують ефективність азотних добрив. Містить кремній, який позитивно впливає на засвоєння поживних речовин, особливо фосфору. Зміцнює клітинні стінки, підвищує стійкість рослин до хвороб та абіотичних стресів.

Вміст поживних речовин: % м/м

1

Бор (В) загальний

0,25%
2

Мідь (Cu) загальна

1,3%
3

Мідь (Cu), хелатована ЕДТА

1,3%
4

Залізо (Fe) загальне

2,2%
5

Залізо (Fe), хелатоване ЕДТА

2,2%
6

Марганець (Mn)

2,0%
7

Марганець (Mn) хелатований ЕДТА

2,0%
8

Молібден (Mo) загальний

0,05%
9

Цинк (Zn) загальний

3,2%
10

Цинк (Zn), хелатований ЕДТА

2,9%

Склад: натрію едетат1 (CAS № 6381-92-6), магнію сульфат безводний1 (CAS № 7487-88-9), цинку сульфату гептагідрат1 (CAS № 7446-20-0), марганцю сульфат1 (CAS № 100034-96-5)

Де 1 – СМС 1: первинна сировина та суміші.

*AGRIPOWER Кукурудза, вироблена до 15.07.2022 р., маркується як добриво ЄС, продукція, вироблена з 16.07.2022 р., маркується відповідно до вимог законодавства ЄС. Регламент (ЄС) 2019/1009

ПАКУВАННЯ

мішок

ЄМНІСТЬ

5 кг

AGRIPOWER micro

ПФК 1(C)(II)(b): БАГАТОКОМПОНЕНТНЕ НЕОРГАНІЧНЕ МІКРОДОБРИВО*.

AgriPOWER Micro призначений для використання на кожній сільськогосподарській плантації, овочевій та в садах. На малозабезпечених ґрунтах запобігає дефіциту мікроелементів у рослин. На високоврожайних плантаціях, інтенсивно удобрених NPK, він є джерелом легкозасвоюваних мікроелементів. Вони регулюють фізіологічні процеси та підвищують врожайність рослин, сприятливо впливаючи на якість врожаю. Мідь і залізо необхідні для біосинтезу хлорофілу і підвищують ефективність фотосинтезу. Марганець регулює дихання, фотосинтез та обмін органічних сполук. Молібден і кобальт відповідають за засвоєння азоту, в тому числі за діяльність папілярних бактерій. Цинк бере участь у фітогормональній регуляції, а бор – у цвітінні та плодоношенні рослин. Кремній зміцнює клітинні стінки та підвищує стійкість до вилягання, хвороб та абіотичного стресу.

Вміст поживних речовин: % м/м

1

Бор (В) загальний

0,5%
2

Кобальт (Co) загальний

0,05%
3

Кобальт (Со) хелатований ЕДТА

0,05%
4

Мідь (Cu) загальна

1,5%
5

Мідь (Cu), хелатована ЕДТА

1,5%
6

Залізо (Fe) загальне

2,7%
7

Залізо (Fe), хелатоване ЕДТА

2,7%
8

Марганець (Mn) загальний

2,0%
9

Марганець (Mn) хелатований ЕДТА

1,9%
10

Молібден (Mo) загальний

0,04%
11

Цинк (Zn) загальний

2,0%
12

Цинк (Zn), хелатований ЕДТА

1,8%

Склад: натрію станнат1 (CAS № 6381-92-6), магнію сульфат безводний1 (CAS № 7487-88-9), заліза сульфат семиводний1 (CAS № 7757-79-1), міді сульфат п’ятиводний1 (CAS № 6381-92-6), цинку сульфат семиводний1 (CAS № 7446-20-0), марганцю сульфат1 (CAS № 100034-96-5),калію бікарбонат1 (CAS № 298-14-6)

Де 1 – СМС 1: первинна сировина та суміші.

*AgriPOWER Micro, вироблений до 15.07.2022 р., маркується як добриво ЄС, продукт, вироблений з 16.07.2022 р., маркується відповідно до вимог Регламенту (ЄС)2019/1009

ЄМНІСТЬ

5 кг

ПАКУВАННЯ

мішок

AGRIPOWER NPK + micro

ПФК 1(C)(I)(a)(ii): БАГАТОКОМПОНЕНТНЕ ТВЕРДЕ НЕОРГАНІЧНЕ МАКРОЕЛЕМЕНТНЕ ДОБРИВО*.

AgriPOWER NPK+MICRO призначений для застосування на всіх сільськогосподарських, овочевих та садових насадженнях, особливо в умовах ускладненого кореневого живлення. У високопродуктивних насадженнях, що інтенсивно удобрюються, є додатковим джерелом усіх необхідних макро- та мікроелементів у потрібному для рослин співвідношенні. Полегшує наслідки несприятливих впливів на рослини: низьких і високих температур, нестачі та надлишку води, появи хвороб і шкідників, інтенсивного хімічного захисту рослин. Азот та інші макроелементи інтенсифікують ріст рослин, мікроелементи регулюють фізіологічні процеси. Добриво дає можливість отримувати високі врожаї високої якості.

Вміст поживних речовин: % м/м

1

Нітрат азоту (N)

1,9%
2

Амідний азот

12,8%
3

Азот загальний (N)

14,7%
4

Водорозчинний п’ятиокис фосфору (P2O5)

15,0%
5

Калію оксид (K2O) розчинний у воді

15,1%
6

Оксид магнію (MgO)

6,8%
7

Кобальт (Co) загальний

13,0%
8

Бор (В) загальний

0,039%
9

Кобальт (Co) загальний

0,003%
10

Кобальт (Со), хелатований ЕДТА

0,003%
11

Мідь (Cu) загальна

0,110%
12

Мідь (Cu), хелатована ЕДТА

0,110%
13

Залізо (Fe) загальне

0,250%
14

Залізо (Fe) хелатоване ЕДТА

0,250%
15

Марганець (Mn) загальний

0,200%
16

Марганець (Mn) хелатований ЕДТА

0,200%
17

Молібден (Mo) загальний

0,003%
18

Цинк (Zn) загальний

0,150%
19

Цинк (Zn) хелатований ЕДТА

0,150%

Склад: монокалієвий фосфат1 (CAS № 7778-77-0), карбамід1 (CAS № 57-13-6), магнію сульфат безводний1 (CAS № 7487-88-9), калію нітрат1 (CAS № 7757-79-1).

Де 1 – СМС 1: первинна сировина та суміші.

*AgriPOWER NPK+MICRО, вироблений до 15.07.2022 р., визначено як добриво. ЄС, продукція, вироблена з 16.07.2022 р., маркується відповідно до вимог Регламент (ЄС) 2019/1009

ПАКУВАННЯ

мішок

ЄМНІСТЬ

5 кг

AgriPOWER Олійні

ПФК 1(C)(II)(b): БАГАТОКОМПОНЕНТНЕ НЕОРГАНІЧНЕ МІКРОДОБРИВО*.

AgriPOWER Олійні – мінеральне добриво, призначене для підживлення рослин на сільськогосподарських угіддях, а саме плантації з високим потенціалом врожайності, інтенсивно удобрені NPK та для швидкого усунення дефіциту мікроелементів. Містить багато бору – найважливішого мікроелемента для олійних культур, бобових, а також буряка. Молібден, сірка та магній підвищують ефективність азотних добрив. У правильній пропорції ці мікроелементи позитивно впливають на ріст, здоров’я та врожайність рослин. Кремній зміцнює клітинні стінки, підвищує стійкість рослин до хвороб та абіотичних стресів, в тому числі термічних, покращує якість врожаю.

Вміст поживних речовин: % м/м

1

Бор (B) загальний

2,3%
2

Мідь (Cu) загальна

1,3%
3

Мідь (Cu), хелатована ЕДТА

1,3%
4

Залізо (Fe) загальне

2,2%
5

Залізо (Fe), хелатоване ЕДТА

2,1%
6

Марганець (Mn) загальний

2,1%
7

Марганець (Mn) хелатований ЕДТА

2,0%
8

Молібден (Mo) загальний

0,09%
9

Цинк (Zn) загальний

1,7%
10

Цинк (Zn), хелатований ЕДТА

1,6%

Склад: натрію едетат1 (CAS № 6381-92-6), магнію сульфат безводний1 (CAS № 7487-88-9), кислота борна1 (CAS № 10043-35-3), заліза сульфат гептагідрат1 (CAS № 7757-79-1), сульфургідрид гептагідрат1 (CAS № 7446-20-0), марганцю сульфат1 (CAS № 100034-96-5), калію бікарбонат1 (CAS № 298-14-6).

Де 1 – СМС 1: первинна сировина та суміші.

*AgriPOWER Олійні, вироблене до 15.07.2022 р., маркується як добриво ЄС, продукція, вироблена з 16.07.2022 р., маркується відповідно до вимог Регламенту (ЄС) 2019/1009.

ПАКУВАННЯ

мішок

ЄМНІСТЬ

5 кг

AgriPOWER Злаки

ПФК 1(C)(II)(b): БАГАТОКОМПОНЕНТНЕ НЕОРГАНІЧНЕ МІКРОДОБРИВО*.

AgriPOWER Злаки призначений для підживлення озимих та ярих зернових культур. Джерело легкозасвоюваних, збалансованих мікроелементів з додаванням кремнію, калію, магнію та сірки. Правильне співвідношення мікроелементів є запорукою хорошого засвоєння макроелементів, стимуляції росту та розвитку рослин, а також отримання високоякісних та багатих врожаїв. Багате міддю і марганцем – найважливішими мікроелементами в мінеральному живленні злаків, а також залізом і цинком. Кремній зміцнює стебло, зменшує вилягання та інфекції рослин. Завдяки хелатуванню міді, заліза, марганцю та цинку, а також наявності в хімічній формуляції зволожувача, покращується процес позакореневого підживлення. Желююча добавка подовжує утримання добрива на листі, підвищує біодоступність компонентів добрива та їх ефективність.

Вміст поживних речовин: % м/м

1

Бор (В) загальний

0,25%
2

Мідь (Cu) загальна

1,5%
3

Мідь (Cu), хелатована ЕДТА

1,5%
4

Залізо (Fe) загальне

2,0%
5

Залізо (Fe), хелатоване ЕДТ

2,0%
6

Марганець (Mn)

1,9%
7

Марганець (Mn) хелатований ЕДТА

1,9%
8

Молібден (Mo) загальний

0,04%
9

Цинк (Zn) загальний

2,2%
10

Цинк (Zn) хелатований ЕДТА

2,1%

Склад: Натрію станнат1 (CAS № 6381-92-6), магнію сульфат безводний1 (CAS № 7487-88-9), заліза сульфат семиводний1 (CAS № 7757-79-1), цинку сульфат семиводний1 (CAS № 7446-20-0), міді сульфат пентагідрат1 (CAS № 6381-92-6), марганцю сульфат1 (CAS № 100034-96-5), калію гідрокарбонат1 (CAS № 298-14-6)

Де 1 – СМС 1: первинна сировина та суміші.

*AgriPOWER Злаки, вироблені до 15.07.2022 р., маркуються як добрива ЄС, продукція, вироблена з 16.07.2022 р., маркується відповідно до вимог Регламенту (ЄС) 2019/1009

ПАКУВАННЯ

мішок

ЄМНІСТЬ

5 кг