UFF – Urea Fatty Fraction

Frakcja tłuszczowa mocznika

Odpowiadając na liczne prośby naszych odbiorców wprowadzamy na rynek nowy produkt,  frakcję tłuszczową mocznika (UFF). Jest to nawóz azotowy, w którego skład wchodzi:

Mocznik: ok. 73%
Estry etylowe: ok. 22%
Etanol: 5%
Zawartość azotu: ok. 330 kg/t.

Sposoby wykorzystania i dozowania UFF:

1 sposób:

Najbardziej powszechny w Danii to mieszanie UFF’a do zbiornika z nawozem naturalnym.

W praktyce wygląda to tak, że do zbiornika z nawozem naturalnym dodaje się frakcje tłuszczową mocznika oraz miesza przed samym podaniem na pola.
Wykorzystuje się zwykle zbiorniki na 4.000 m3, do których dodaje się jeden ładunek (ca 22 tony) UFF. Stężenie dopasowuje się do indywidualnych potrzeb rolnika. Można przy tej okazji ewentualnie zakwasić cały roztwór przy wykorzystaniu niskiej jakości kwasu siarkowego. 
Zakwaszenie do pH poniżej 6, zmniejszy utratę azotu. 
Estry etylowe (w uproszczeniu olej), będące częścią składową UFF’a, są neutralne dla środowiska i dla upraw, ulegają szybkiej biodegradacji.

2 sposób:

Alternatywny sposób wykorzystania UFF’a polega na jego rozpuszczaniu w wodzie i rozdziale na dwie frakcje

Do łatwego otrzymania roztworu mocznika potrzebny jest stosunkowo wysoki pojemnik do rozpuszczenia. Proces jest silnie endotermiczny, tzn. pochłania ciepło. UFF najlepiej rozpuszcza się w ciepłej wodzie. Estry etylowe (olej) gromadzi się w górnej części pojemnika. Separacja faz jest znacznie łatwiejsza w cieplej wodzie, dlatego pojemnik należy utrzymywać w cieple. W UFF’ie znajduje się niewielka ilość etanolu, dlatego dobrze jest, żeby zbiornik miał wyjście na zewnątrz pomieszczenia w trakcie procesu. UFF należy dodawać do zbiornika stopniowo. Skoncentrowany roztwór mocznika można spuścić z dolnej części pojemnika. Estry etylowe spuszcza się od górnej części zbiornika.

3 sposób:

Bezpośrednie sypanie nawozu na pola

Skutecznym rozwiązaniem na znaczące zmniejszenie utraty azotu jest unikanie podawania mocznika na wysuszona glebę, przy dużym nasłonecznieniu i przy wysokiej temperaturze powietrza. Obecnie trwają pracę nad nową efektywną metodą frakcjonowania UFF, będzie on wolny od estrów etylowych – oleju. Przedstawiamy najnowszy film z laboratorium w Danii.

bezpośredni kontakt do managera produktu:

biuro@ontrade.pl

Declaration of UFF – Urea Fatty Fraction