Vápenaté hnojivá

Vápenaté hnojivá regulujú pH pôdy. Zlepšujú fyzikálno-chemické vlastnosti, zvyšujú vstrebávanie fosforu, draslíka a horčíka, ako aj mikroelementov. Vďaka nim sa znižujú toxické účinky hliníka a mangánu a obmedzuje sa dostupnosť ťažkým kovom. Vápenaté hnojivá majú pozitívny vplyv na rozklad organických látok. Podporujú tiež organické a minerálne hnojenie, čím zlepšujú kvalitu poľnohospodárskych plodín.

Čo sú vápenaté hnojivá?

Vápenaté hnojivá môžeme rozdeliť do dvoch základných skupín. Prvá z nich je zodpovedná za reguláciu pH pôdy. V druhom prípade vápnik pôsobí ako hlavná živina. Vápnenie substrátu je výborný spôsob, ako zabrániť jeho prekysľovaniu, ktoré je spôsobené okrem iného aj prirodzeným procesom vyplavovania vápnika. Vzhľadom na to, že väčšina pôd v Poľsku je kyslá, bol zavedený Národný program environmentálnej regenerácie pôd vápnením, vďaka ktorému je možné získať dotácie. Ak zvažujete výber vápenatých hnojív, kontaktujte nás. Vysvetlíme vám, ako môžete získať finančné prostriedky na vápnenie.

Aká je úloha vápna pri hnojení?

Vápenaté hnojivá poskytujú rastlinám potrebné prvky pre správnu tvorbu a dozrievanie plodov. Tieto typy prípravkov stabilizujú pôdnu štruktúru a znižujú fytotoxicitu špecifických prvkov. Okrem toho používanie vápenatých hnojív znižuje výskyt fyziologických a skladovacích chorôb. Vďaka tomu existuje riziko vzniku napr. suchej hniloby ovocia, hnedých listov alebo horkej škvrnitosti pod šupkou.