Akú formu dusíka zvoliť na začiatok pestovania ozimín?

Akú formu dusíka zvoliť na začiatok pestovania ozimín?

  • Post author:
  • Post category:Blog

Príjem dusíka je pre obilniny po zimnom období veľmi rozhodujúca, pretože im umožňuje ich rýchly rozvoj a regeneráciu. Načasovanie prvej dávky má dôležitý vplyv na budúce výnosy. Akú formu dusíka si mám vybrať a kedy začať?

Aké druhy dusíka sú k dispozícii?

Aby hnojivo pôsobilo rýchlo, je rozhodujúce prispôsobiť druh zložiek dodávaných rastline a to podľa potrieb kokrétnej plodiny. Rozlišujú sa tri formy dusíkatých hnojív:

  • amidová: NH2,
  • amónna: NH4,
  • dusičnanová: NO3.

Je potrebné poznamenať, že amidová forma CO(NH2)2 je okrem iného obsiahnutá v produktoch, ako je (Močovina UFF®), v UAN® a v jej alternatívnej forme roztoku močoviny OPTI N-15. Doba uvoľňovania tejto formy je veľmi dlhá, sú to až tri mesiace, a preto je vhodná pre rastliny s dlhým vegetačným obdobím. Nespôsobuje stvrdnutie plodín a zabraňuje hromadeniu dusičnanov v rastlinách. Treba poznamenať, že spôsobuje najmenšie zasolenie pôdy.

Hnojivo na báze močoviny by sa malo aplikovať na dobre zakorenené plodiny, pretože neaktivuje ďalšie zakoreňovanie.

pole rolne

Pokiaľ ide o obilniny, dusičnany sú rýchlo pôsobiace a ľahko dostupné pre rastliny; po ich vstrebaní sa výrazne urýchľuje ich rast a regenerácia. Na druhej strane sa amónna forma absorbuje pomalšie, ale nevyplavuje sa z pôdy tak rýchlo, navyše ju rastlina okamžite zabuduje do svojich štruktúr. Preto by prvá dávka dusíkatého hnojiva mala pozostávať z oboch foriem, aby si rastlina mohla vybrať, ktorú formu prijme, tak aby na druhej strane neobmedzila vývoj plodiny.

Kedy a v akých dávkach?

Výber počiatočnej dávky dusíka by mal byť založený na dvoch faktoroch, prvým je výsledkom testov dostupnosti tohto prvku v pôde (minerálny dusík) a tiež na odhadovanej úrode. Súčasný stav plantáže by sa nemal prehliadať. Kompaktné a husté pláne si nevyžadujú intenzívne prihnojenie, v takom prípade postačí bežná dávka. Avšak pláne poškodené po zime, ktoré nie sú úplne zakorenené si určite budú vyžadovať zvýšenú dávku.

Znalosť vlastností hnojiva je rozhodujúca pre účinné hnojenie rastlín. Na záver možno povedať, že roztok močovinu UFF®/OPTI N15 je možné aplikovať už skoro na jar, pretože nevytvrdzuje porast. Je potrebné si zapamätať, že pri použití amidovej formy pri nízkych teplotách pôdy pôsobí táto forma pomaly. Preto je potrebné aplikovať ju včas, najlepšie už vo februári. Je potrebné poznamenať aj to, že roztok močoviny UFF®/ OPTI-N15 je stabilná kvapalina a pred použitím sa nemusí riediť.

Okrem toho je postemergentná aplikácia močoviny podľa Kódexu správnej poľnohospodárskej praxe skoro na jar najúčinnejšia, keď je priemerná denná teplota nižšia ako 10 °C a pôda je vlhká.