Procesy zachodzące w glebie a nawożenie

Procesy zachodzące w glebie a nawożenie

  • Post author:
  • Post category:Blog

Procesy zachodzące w glebie a nawożenie

Chociaż nie jest to widoczne gołym okiem, w glebie każdej sekundy toczą się liczne procesy. Warto poznać je bliżej, ponieważ mają one kluczowe znaczenie dla sposobu uprawy roślin i decyzji dotyczących ich nawożenia. Co warto więc wiedzieć?

Jakie procesy zachodzą w glebie?

Procesy mikrobiologiczne zachodzące w glebie są różnorodne i mają duże znaczenie. Niektóre z nich to m.in.:

  • przemiany organicznych związków azotu, które tworzą przyswajalne formy azotu,
  • nitryfikacja do azotu azotanowego, czyli proces biologiczny przeprowadzany przez bakterie autotroficzne z grupy Nitrosomonas i Nitrobacter,
  • denitryfikacja, polegająca na redukcji utlenionych form azotu do azotu cząsteczkowego i tlenków azotu,
  • hydroliza mocznika, która zachodzi z udziałem enzymu ureazy wydzielanego przez bakterie i grzyby,
  • proces mineralizacji oraz procesy biologicznego utleniania i redukcji połączeń siarki glebowej – zależą m.in. od rodzaju gleby, jej odczynu, wilgotności,
  • immobilizacja, czyli przemiana siarki, gdzie nieorganiczne związki tego pierwiastka są włączane w struktury połączeń organicznych,
  • biologiczna redukcja związków siarki, czyli proces prowadzony przez liczne mikroorganizmy Desulfovibrio i Spiryllum.

Dopasowanie nawożenia do procesów zachodzących w glebie

W zależności od przebiegu i natężenia wspomnianych procesów konieczne jest odmienne nawożenie i pielęgnowanie gleby. Każda ze wspomnianych przemian ma bowiem wpływ na stan gleby, na zawartość w niej pierwiastków chemicznych, a także na to, jakie środki należy zastosować.

Aby sprawdzić jakie nawozy mineralne sprawdzą się najlepiej, konieczne jest przeprowadzenie badań gleby. Ich wyniki pomogą ustalić, jakie kroki należy podjąć w celu wzbogacenia podłoża, a co za tym idzie w celu zwiększenia upraw.