Po czym poznać, że gleba wymaga wapnowania?

Po czym poznać, że gleba wymaga wapnowania?

  • Post author:
  • Post category:Blog

Rośliny uprawne rosną najlepiej w glebie lekko kwaśnej do lekko zasadowej. Większość ziem w Polsce jest zakwaszona. Zakwaszenie gleby ogranicza wchłanianie składników odżywczych przez rośliny. Aby zmienić odczyn gleby na bardziej odpowiedni, trzeba przeprowadzić wapnowanie. Wapnowanie sprawia, że właściwości chemiczne gleby są idealne pod uprawy.

W jaki sposób sprawdzić poziom zakwaszenia gleby?

Celem wapnowania jest obniżenie zakwaszenia gleby. Zabieg ten poprawia również strukturę ziemi. Staje się bardziej napowietrzona i ma większą porowatość. Poszczególne gatunki roślin mają różne preferencje dotyczące pH gleby, na której rosną. Jedynym sposobem sprawdzenia, czy pH ziemi jest odpowiednie do gatunku, który ma być uprawiany na danym polu, jest zmierzenie odczynu gleby. Można to zrobić za pomocą kwasomierza. Jeśli nie ma się takiego urządzenia, próbkę ziemi można oddać do najbliższej Stacji Rolniczo-Chemicznej. Większość roślin preferuje odczyn gleby pomiędzy pH 5,5 do 6,5.

Ważne jest dostosowanie odpowiedniej ilości nawozu do rodzaju gleby, zawartości wapnia w glebie oraz stopnia zakwaszenia. Gleby lekkie wymagają mniejszej ilości środka nawożącego niż ciężkie. Za duża ilość nawozu wapniowego prowadzi do stworzenia zbyt zasadowego środowiska.

Jak przeprowadzać wapnowanie gleby?

Nawozy wapniowe są bezpieczne oraz wydajne. Cząsteczki tych nawozów wiążą strukturę ziemi, działając przez długi czas. Przeprowadzanie wapnowania zależy od konkretnego rodzaju nawozu. Nawóz w formie granulowanej rozsypuje się przy użyciu rozsiewacza klasycznego, z kolei nawóz sypki aplikuje się za pomocą rozsiewacza taśmowego. Należy przestrzegać informacji o ilości nawozu i sposobie aplikacji umieszczonych na opakowaniu konkretnego środka.

Wapnowanie powinno się przeprowadzać w suche i bezwietrzne dni. Ogranicza to szansę nierównej aplikacji nawozu. Nawożenie najlepiej wykonywać pod koniec lata lub jesienią. Termin nie może być przypadkowy, ponieważ musi upłynąć odpowiednio duża ilość czasu od przeprowadzenia wapnowania do momentu wysiania roślin.