NOWOŚĆ! – HumicAgro i HumicAgro Grinter

NOWOŚĆ! – HumicAgro i HumicAgro Grinter

  • Post author:
  • Post category:Blog

40-72% polskich gruntów rolnych charakteryzuje się niskim poziomem próchnicy w glebie (<2% próchnicy). W ostatniej dekadzie jej zawartość w glebach spadła o ok. 40% co klasyfikuje nas na ostatniej pozycji w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. Deficyt próchnicy można i należy odbudować np. poprzez odpowiedni system upraw roślin, płodozmian, nawożenie organiczne i wykorzystanie masy resztek pożniwnych. Kolejnym sposobem przywrócenia żyzności i produktywności gleby jest wykorzystanie nawozów humusowych potocznie nazywanych „czarnym złotem” ze względu na wielokierunkowe i dobroczynne oddziaływanie na podłoże przy jednoczesnym wsparciu roślin.

 

Kwasy humusowe

Kwasy humusowe mocno wspierają wzrost mikroorganizmów glebowych. Jedynie właściwa struktura gleby oraz jej zasobność w powietrze zapewnia występowanie pożytecznych mikroorganizmów tlenowych takich jak grzyby, bakterie i promieniowce. Kwasy humusowe są źródłem węgla organicznego oraz pokarmem dla tych mikroelementów glebowych. Resztki pożniwne przemieszane z ziemią podlegają w glebie aktywnym procesom humifikacji i mineralizacji w wyniku czego powstaje żyzna ziemia uprawna oraz uwalniane są z nich składniki pokarmowe.  

Próchnica i jej pozytywne oddziaływanie

Związki próchnicze zawierają duże ilości tak zwanych substancji wzrostowych, w których skład wchodzą np. witaminy, auksyny, niektóre kwasy organiczne czy substancje o charakterze antybiotyków. Te ostatnie odpowiadają za intensyfikację procesów fizjologicznych roślin takich jak: oddychanie, gospodarkę wodną czy fotosyntezę. Korzenie roślin w glebie bogatej w próchnicę mają idealne warunki do oddychania, pobierania wody, wzrostu i pobierania składników pokarmowych. Kwasy humusowe i próchnica aktywizują rozwój włośników korzeniowych co przyczynia się do łatwiejszego pobierania składników pokarmowych z gleby. Co więcej, substancje próchnicze pomagają przeciwdziałać występowaniu niektórych chorób oraz zwiększają odporność roślin na stres.

HumicAgro i HumicAgro Grinter

Idealnym sposobem na odbudowanie próchnicy w glebie jest zastosowanie produktów zawierających koncentrat kwasów humusowych takich jak HumicAgro i HumicAgro Grinter. HumicAgro jest naturalnym organicznym stymulatorem wzrostu roślin. Oprócz kwasu humusowego posiada kwasy fulwowe, kompleks mikroelementów i minerałów, aminokwasy i witaminy pozyskane z węgla brunatnego. Natomiast HumicAgro Grinter jest środkiem poprawiającym właściwości gleby. Przeznaczonym do stosowania w uprawach sadowniczych, rolniczych, w warzywnictwie, na trawnikach, uprawach roślin ozdobnych czy do upraw ekologicznych. Oba produkty są w 100% produktami naturalnymi bez dodatków syntetycznych, chemicznych czy nawozów sztucznych.

Po więcej informacji zapraszamy na naszą zakładkę Humus lub przez bezpośredni kontakt z naszymi przedstawicielami handlowymi.