Niedobór mikroelementów w uprawach – objawy, sposoby przeciwdziałania

Niedobór mikroelementów w uprawach – objawy, sposoby przeciwdziałania

  • Post author:
  • Post category:Blog

Mikroelementy są kluczowymi składnikami odżywczymi, które mają zasadnicze znaczenie dla zdrowego wzrostu i rozwoju roślin. Mimo że potrzebne są w stosunkowo niewielkich ilościach, ich rola w metabolizmie roślinnym jest nie do przecenienia. Uczestniczą w wielu procesach biologicznych, w tym w fotosyntezie, oddychaniu oraz syntezie białek i hormonów roślinnych. Są także niezbędne do budowy i utrzymania struktur komórkowych roślin. Brak odpowiedniej ilości tych składników w glebie może prowadzić do zaburzeń w funkcjonowaniu roślin, co skutkuje obniżeniem ich zdolności adaptacyjnych i produkcyjnych. Nawozy azotowe z siarką będącą ważnym mikroelementem, są dostępne w ofercie firmy Ontrade. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Najczęściej stosowane mikroelementy

Wśród najważniejszych mikroelementów, które są stosowane w rolnictwie, znajdują się żelazo, mangan, siarka, miedź, cynk, bor, molibden i chlor. Żelazo jest kluczowe dla procesu fotosyntezy i jest często stosowane w formie chelatów, aby ułatwić jego przyswajanie przez rośliny. Mangan wpływa na metabolizm azotu, podczas gdy miedź odgrywa ważną rolę w wielu enzymach niezbędnych do wzrostu roślin. Cynk jest ważny dla wielu enzymów, wspiera wzrost i rozwój roślin. Bor jest istotny dla rozwoju i funkcjonowania komórek roślinnych, a molibden pomaga w przyswajaniu azotu. Chlor, choć często kojarzony negatywnie, jest w niewielkich ilościach niezbędny dla fotosyntezy.

Skutki niedoboru mikroelementów

Brak mikroelementów w glebie może prowadzić do licznych problemów rolniczych, w tym do chorób roślin, zahamowania ich wzrostu i ogólnego osłabienia. Objawy niedoboru mogą być różnorodne, zależnie od rodzaju brakującego składnika. Niedobór żelaza objawia się chlorozą, czyli żółknięciem liści. Brak manganu może spowodować zahamowanie wzrostu i deformacje liści, podobnie jak w przypadku niedoboru cynku. Niedostatek miedzi skutkuje zahamowaniem wzrostu pędów i zniekształceniem liści, a brak boru prowadzi do zaburzeń w rozwoju tkanki roślinnej. Niedobór tych składników może skutecznie ograniczyć zdolność roślin do przetrwania, reprodukcji oraz ich ogólną produktywność, co bezpośrednio wpływa na wydajność upraw.