Nawozy wapniowe

Nawozy wapniowe odpowiadają za regulację odczynu gleby. Poprawiają właściwości fizykochemiczne, zwiększają przyswajalność fosforu, potasu i magnezu, a także mikroelementów. Dzięki nim zmniejsza się toksyczne działanie glinu i manganu oraz ogranicza się dostępność dla metali ciężkich. Nawozy wapniowe mają dodatni wpływ na procesy rozkładu substancji organicznej. Wspomagają również nawożenie organiczne i mineralne, polepszając jakość płodów rolnych.

Jakie są nawozy wapniowe?

Nawozy wapniowe można podzielić na dwie podstawowe grupy. Pierwsza z nich odpowiada za regulację odczynu gleby. W drugiej natomiast wapń działa jako główny składnik odżywczy. Wapnowanie podłoża to doskonały sposób na zapobieganie jego zakwaszeniu, które powstaje na skutek między innymi naturalnego procesu wymywania wapnia. W związku z tym, że większość gleb w Polsce charakteryzuje się odczynem kwaśnym, wprowadzono Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie, dzięki któremu można zdobyć dofinansowanie. Jeżeli zastanawiasz się nad wyborem nawozów wapniowych, zachęcamy do kontaktu. Wyjaśnimy, w jaki sposób można uzyskać środki finansowe na wapnowanie.

Jaka jest rola wapna w nawożeniu?

Nawozy wapniowe dostarczają roślinom niezbędnych elementów do prawidłowego formowania i dojrzewania owoców. Tego rodzaju produkty stabilizują strukturę gleby, a także zmniejszają fitotoksyczność konkretnych pierwiastków. Co więcej, stosowanie nawozów wapniowych ogranicza występowanie chorób fizjologicznych i przechowalniczych. Dzięki temu zostaje zniwelowane ryzyko rozwoju m.in. suchej zgnilizny owoców, brunatnienia liści czy gorzkiej plamistości podskórnej.