Na czym polega proces fumigacji zboża?

Na czym polega proces fumigacji zboża?

  • Post author:
  • Post category:Blog

Szkodniki zbożowo-mączne potrafią doprowadzić do poważnych szkód w magazynach i przyczynić się do sporych strat. Aby temu skutecznie przeciwdziałać, przeprowadzany jest proces fumigacji zboża, czyli metoda gazowania fosforanem. Na czym ona polega i jakie jest jej znaczenie? Wyjaśniamy w dalszej części naszego wpisu.

Czym jest fumigacja zboża?

Fumigacja zboża to proces, którego celem jest skuteczna eliminacja szkodników, owadów i gryzoni, zagrażających zbiorom zbóż. Zabiegi z tego zakresu przeprowadzane są przy użyciu odpowiednio dobranych środków chemicznych, głównie fosforowodoru (PH3) w formie gazu (możliwe jest także stosowanie dymu lub pary). Fumigacji dokonuje się w magazynach czy silosach typu BIN. Wdrażane metody i użyte preparaty skutecznie zwalczają szkodniki oraz przeciwdziałają ich dalszemu rozmnażaniu. Gazowanie pozwala na osiągnięcie bardzo dobrych rezultatów, ponieważ cząsteczki łatwo mieszają się z powietrzem i szybko penetrują zboże. Po zabiegu nie pozostają żadne pozostałości, więc proces jest całkowicie bezpieczny dla materiału. Proces jest też bezpieczny dla ludzi.

Szkodniki usuwane są w każdym stadium rozwojowym, co jest niewątpliwym atutem tej metody. Celem podejmowanych działań jest przeciwdziałanie działaniom szkodników, które powodują straty w przechowywanych zbożach. Aby nie dopuścić do tego, by opanowały one zbiory, zaleca się systematyczne wykonywanie fumigacji. Zajmują się tym wyłącznie wyspecjalizowane firmy.

Jak przebiega fumigacja zboża?

Jak już zostało wspomniane, proces fumigacji zboża przeprowadzany jest przez specjalistyczne firmy. Składa się z kilku etapów. Najpierw niezbędna jest szczegółowa kontrola magazynu w celu zdiagnozowania szkodników, jakie mogą zagrażać zasobom. Następnie niezbędne jest odpowiednie uszczelnienie obiektu, aby gaz nie wydostawał się na zewnątrz. Konieczne jest też stosowne oznaczenie i zabezpieczenie magazynu lub silosu przed dostępem osób postronnych podczas przeprowadzania fumigacji. Sam proces polega na umieszczeniu w zbożu środków emitujących gaz. Po tych czynnościach odbywa się odwietrzanie obiektu.