Mikroelementy

Poniżej pragniemy Państwu zaproponować szeroką gamę nawozów mikroelementowych. Producent Agrami opracowuje i dostarcza nowoczesne elementy technologii produkcji roślinnej w zakresie jedno i wieloskładnikowych nawozów dolistnych, których dystrybutorem jest nasza firma Ontrade.pl®. Produkty te są wynikiem wieloletnich badań zarówno w mikro jak i w makroskali, które jednoznacznie potwierdzają znaczny wzrost plonów po ich odpowiednim, celowanym zastosowaniu. Po krótce dla przykładu wskazać można m.in. wzrost plonowania dla:
 • pszenicy na poziomie ponad 300 kg z 1 ha,
 • jęczmienia na poziomie ponad 200 kg z 1 ha,
 • czy rzepaku od 200 kg z 1 ha.
Dostarczanie mikroelementów, które występują w znacznie mniejszych ilościach pełnia rolę katalizatorów reakcji enzymatycznych, a te są odpowiedzialne za prawidłowy przebieg procesów metabolicznych zachodzących w roślinach. Stosując nawozy z serii Mi (np. Mizboże, Mirzepak, Mikukurydza) masa ziarna z kłosa w zaokrągleniu z 1 ha zwiększa się o ok. 10% przy jednoczesnym wzroście poziomu białka na tym samym poziomie. Odpowiedni dobór składników widocznie wpływa na rozwój plonu, poprawia jego kondycję, zwiększa odporność na takie czynniki zewnętrzne jak: niska i wysoka temperatura, szkodniki i inne choroby czy niedobór wody. Proponowane przez nas produkty, stanowią przewagę na tle dostępnych na rynku tego typu, z uwagi na pełne zbilansowanie składników, które wynika z lat doświadczeń laboratoryjnych. Zwrócić uwagę trzeba bowiem na fakt, że ilość składników nawozowych i wielkość dawki każdego z nich w produktach wieloskładnikowych, zwłaszcza mikroelementowych ma bardzo istotne znaczenie, albowiem niepełne zbilansowanie powoduje, że mimo występowania w produkcie wielu składników te nie są w pełni, a często w cale absorbowane przez rośliny.

Źródło: Ocena oddziaływania nowego asortymentu żelowych nawozów dolistnych na plonowanie roślin uprawnych – Przemysł Chemiczny – Tom T. 98, nr 6 (2019) – BazTech – Yadda (icm.edu.pl)

Katalogi

Produkty

MI6

PFC 1(C)(I)(b)(ii): WIELOSKŁADNIKOWY PŁYNNY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY*

MI6 jest płynnym nawozem wieloskładnikowym zalecanym do stosowania we wszystkich uprawach rolniczych i ogrodniczych. MI6 dodany do wody powoduje zmianę jej zabarwienia, co pozwala wzrokowo ocenić pH roztworu przy użyciu skali kolorymetrycznej umieszczonej na etykiecie. Kolor wody powinien stać się jasnomalinowy, co odpowiada wartości pH około 5. Zaawansowane właściwości dodatkowe nawozu MI6: • dostarcza roślinom składniki pokarmowe szybciej i skuteczniej, tworząc optymalny bufor dla większości mieszanin zbiornikowych; zawiera niezwykle cenny dla roślin magnez, • posiada indykator (wskaźnik kolorymetryczny) pH roztworu – w prosty i błyskawiczny sposób, bez użycia skomplikowanej aparatury pozwala określić osiągnięcie optymalnych właściwości roztworu, nadając mu charakterystyczną jasnomalinową barwę (pH 4,5–5,5), • własności adiuwantu – wspomaga skuteczność działania wprowadzanej substancji czynnej, • ułatwia mieszalność, ogranicza ryzyko chemicznego rozkładu środków ochrony roślin, • aktywator wnikania cieczy w głąb roślin, • zwiększa odporność roślin na stres suszy oraz niskich temperatur. Mineralny nawóz dolistny MI6 z powodzeniem może być stosowany we wszystkich uprawach rolniczych i ogrodniczych. 50–150 ml nawozu MI6 na 100 l wody.
Zawartość składników pokarmowych: % m/m
1 Azot (N), całkowity 3%
2 Azot (N), w formie amidowej 11%
3 Pięciotlenek fosforu (P₂O₅) 15%
4 Tlenek magnezu (MgO), całkowity 5%
5 Trójtlenek siarki (SO₃), całkowity 9%

Składniki: siarczan magnezu siedmiowodny1 (nr CAS 10034-99-8), kwas fosforowy1 (nr CAS 7664-38-2), heksametafosforan sodu1 (nr CAS 10124-56-8), mocznik1 (nr CAS 57-13-6)

Gdzie 1: CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny.

*MI6 produkowany do dnia 15.07.2022r. oznaczony jest jako nawóz WE: Typ C.2.3 Roztwór nawozowy NP (Mg, S) 3-15 (5-9), produkt produkowany od dnia 16.07.2022r. oznaczony jest zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2019/1009

Korzyści ze stosowania roztworu nawozowego kondycjonującego wodę:

• źródło łatwo dostępnych dla roślin: azotu, fosforu, magnezu i siarki,

• poprawa jakości wody do zabiegów ochrony roślin,

• obniżenie pH cieczy użytkowej,

• ułatwienie wnikania składników pokarmowych i substancji czynnych do roślin,

• ograniczenie niekorzystnych zmian i reakcji mieszanin zbiornikowych.

Orientacyjne dawki nawozu:

50–150 ml nawozu MI6 na 100 l wody.

WagaBrak danych
Pojemność

1 l, 5 l

Opakowanie

butelka, kanister

MI6.1.

PFC 1(C)(I)(b)(ii): WIELOSKŁADNIKOWY PŁYNNY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY*

MI6.1. jest płynnym nawozem dolistnym zawierającym azot i fosfor, zalecanym do stosowania w uprawach rolniczych i ogrodniczych. MI6.1. dodany do wody polepsza jej właściwości, obniża pH, co objawia się zmianą zabarwienia. Można to ocenić wzrokowo przy użyciu skali kolorymetrycznej umieszczonej na etykiecie. Kolor wody (roztworu) powinien stać się jasnomalinowy, co odpowiada wartości pH około 5. Zaawansowane właściwości dodatkowe nawozu MI6.1.: • nowa formuła o doskonałych właściwościach i działaniu, • polepsza właściwości wody stosowanej do zabiegów agrochemicznych, • indykator pH roztworu [wskaźnik kolorymetryczny], • silne właściwości buforujące w obrębie pH 5, • poprawa właściwości cieczy roboczej, • aktywuje wnikanie cieczy do roślin, • bogate źródło azotu i fosforu, • zwiększa odporność roślin na stres. Mineralny nawóz dolistny MI6.1. z powodzeniem może być stosowany we wszystkich uprawach rolniczych i ogrodniczych.
Zawartość składników pokarmowych: % m/m
1 Azot  (N) całkowity 3%
2 Azot (N) w formie amidowej 3%
3 Pięciotlenek fosforu (P₂O₅) 15%

Składniki: kwas fosforowy1 (nr CAS 7664-38-2), mocznik1 (nr CAS 10124-56-8)

Gdzie 1: CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny.

*MI6.1. produkowany do dnia 15.07.2022r. oznaczony jest jako nawóz WE: Typ. C.2.3 Roztwór nawozu NP 3-15, produkt produkowany od dnia 16.07.2022r. oznaczony jest zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2019/1009

Korzyści ze stosowania roztworu nawozowego kondycjonującego wodę:

 • źródło łatwo dostępnego azotu i fosforu,
 • poprawa jakości wody do zabiegów ochrony roślin,
 • obniżenie pH cieczy użytkowej,
 • ułatwienie wnikania składników pokarmowych i substancji czynnych do roślin,
 • ograniczenie niekorzystnych zmian i reakcji mieszanin zbiornikowych
Orientacyjne dawki: 50 – 150 ml nawozu MI6.1. na 100 l wody.
WagaBrak danych
Opakowaniebutelka, kanister
Pojemność1 l, 5 l

nanoMI

PFC 1(C)(I)(b)(i): PROSTY PŁYNNY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY*

NanoMI to płynny nawóz mineralny zawierający nanocząsteczki srebra działające na poziomie komórkowym roślin, wpływające na podstawowe procesy fizjologiczne, o właściwościach grzybobójczych i bakteriobójczych oraz grzybo- i bakteriostatycznych. NanoMI to płynny mineralny nawóz dolistny z bardzo wysoką zawartością nano-koloidalnego srebra wynoszącą 10.000 ppm na 1 kg nawozu, wyprodukowany przy zastosowaniu nanotechnologii. Przeznaczony do stosowania w uprawie wszystkich gatunków roślin polowych, warzyw gruntowych i pod osłonami, roślin sadowniczych, na plantacjach roślin jagodowych oraz ozdobnych. Nawóz nanoMI poprawia kondycję roślin, a nanosrebro ma potencjalne działanie ograniczające rozwój bakterii, grzybów i wirusów. Zawiera składniki występujące w naturze, stosowany zgodnie z instrukcją pomaga dbać o środowisko naturalne. Zaawansowane właściwości dodatkowe nawozu nanoMI: poprawia kondycję roślin, bardzo duże stężenie nanosrebra tworzącego środowisko o potencjalnym działaniu:
 • grzybobójczym,
 • bakteriobójczym,
 • wirusobójczym.
Zawartość składników pokarmowych: % m/m
1 Azot ogólny 15%
2 Azot amidowy 15%

Składniki: mocznik1 (nr CAS 57-13-6)

Gdzie 1: CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny.

*nanoMI produkowany do dnia 15.07.2022r. oznaczony jest jako nawóz WE: Typ C.1.1. Roztwór nawozu azotowego, produkt produkowany od dnia 16.07.2022r. oznaczony jest zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2019/1009

Korzyści ze stosowania nawozu azotowego z dodatkiem nanosrebra:

 • poprawa wigoru i kondycji roślin,
 • korzystny wpływ na syntezę chlorofilu i proces fotosyntezy,
 • wzrost biosyntezy białka,
 • ograniczanie występowania chorób powodowanych przez grzyby i bakterie,
 • zwiększenie plonów i poprawa ich jakości,
 • poprawa możliwości przechowalniczych plonów.

Orientacyjne dawki nawozu: 0,2 l na 200 l wody na 1 ha lub w stężeniu 0,1%.

Waga 0.14 kg
Pojemność

100 ml, 1 l

Opakowanie

butelka

nanoMI-Cu

PFC 1(C)(I)(b)(i): PROSTY PŁYNNY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY*

Nawóz dolistny wyprodukowany przy zastosowaniu nanotechnologii. Przeznaczony do stosowania w uprawie różnych gatunków roślin rolniczych, warzywnych, ozdobnych, sadowniczych. Łatwo dostępny azot wpływa bardzo korzystnie na wzrost roślin, a wysoka zawartość nanocząsteczek miedzi stwarza środowisko mogące ograniczać rozwój chorób grzybowych i bakteryjnych. NanoMI-Cu może być stosowany na wszystkich plantacjach. Składniki zawarte w nawozie powodują intensywny wzrost roślin, zwiększają odporność roślin na choroby, zmniejszają presję patogenów, pozwalają ograniczyć stosowanie chemicznych środków ochrony roślin. Nawóz zapewnia bardzo dobrą kondycję roślin, umożliwia uzyskanie wysokich plonów o bardzo dobrej jakości. Zaawansowane właściwości nawozu: makro- i mikroelementowy skład i płynna formulacja nawozu, zawiera nanocząsteczki miedzi (10.000 ppm na 1 kg nawozu) tworzące środowisko o potencjalnym działaniu:
 • grzybobójczym,
 • bakteriobójczym,
 • wirusobójczym,
łatwość przygotowania cieczy użytkowej, bardzo dobra rozpuszczalność nawozu i przyswajalność składników, funkcja adiuwanta, poprawia właściwości cieczy użytkowej i wnikanie składników do rośliny.
Zawartość składników pokarmowych: % m/m
1 Azot (N) całkowity 15%
2 Azot (N) w formie amidowej 15%

Składniki: mocznik1 (nr CAS 57-13-6)

Gdzie 1: CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny.

*nanoMI-Cu produkowany do dnia 15.07.2022r. oznaczony jest jako nawóz WE: Typ C.1.1 Roztwór nawozu azotowego, produkt produkowany od dnia 16.07.2022r. oznaczony jest zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2019/1009

Korzyści ze stosowania nawozu azotowego z dodatkiem nanomiedzi:

 • poprawa kondycji i odżywienia roślin, korzystny wpływ na fotosyntezę, biosyntezę chlorofilu i białka,
 • zwiększenie odporności na stres pogodowy, np. niska temperatura, niedobór wody,
 • ograniczanie występowania chorób powodowanych przez grzyby i bakterie,
 • wzrost plonów, poprawa ich jakości,
 • zwiększenie zdolności przechowalniczych plonów.
Termin / Faza rozwojowaDawka [l/ha] lub
stężenie [%]
ROŚLINY ROLNICZE 
1-3 zabiegi, co 10-14 dni, po wytworzeniu 3-4 liści, zwłaszcza w fazie intensywnego wzrostu0,2 – 0,3 (0,1%)
WARZYWA POLOWE 
1-3 zabiegi, co 10-14 dni, po wytworzeniu 3-4 liści lub po ukorzenieniu się rozsady, sadzonek0,2 – 0,3 (0,1%)
ROŚLINY POD OSŁONAMI 
1-3 zabiegi, co 10-14 dni, w fazie intensywnego wzrostu(0,1%)
DRZEWA I KRZEWY OWOCOWE, WINOROŚL 
1-2 zabiegi, co 10-14 dni, do fazy kwitnienia0,2 – 0,5 (0,1%)
1-3 zabiegi, co 10-14 dni, w fazie wzrostu owoców02 – 05 (0,1%)
1-2 zabiegi, co 10-14 dni, po zbiorze owoców02 – 05 (0,1%)
WagaBrak danych
Pojemność

1 l, 5 l

Opakowanie

butelka, kanister

borMI

PFC 1(C)(II)(a): PROSTY NIEORGANICZNY NAWÓZ MIKROSKŁADNIKOWY*

BorMI jest nawozem mineralnym przeznaczonym do dokarmiania roślin, zwłaszcza tych o dużym zapotrzebowaniu na bor, np.: rzepaku ozimego, buraka cukrowego, bobowatych, brokułu, kalafiora, kapusty, drzew owocowych, ale także kukurydzy, ziemniaka oraz do szybkiego usuwania symptomów niedoboru tego mikroskładnika u rożnych roślin. Bor jest niezbędny do prawidłowej budowy oraz funkcjonowania błon i ścian komórkowych roślin, wpływa na wzrost i wielkość komórek, jest regulatorem niektórych hormonów roślinnych, bierze udział w metabolizmie węglowodanów i białek, wpływa na proces kwitnienia i owocowania, korzystnie oddziałuje na zdrowotność roślin, ich plonowanie i jakość plonów.

Zaawansowane właściwości dodatkowe nawozu BorMI:

 • wysoka koncentracja boru, małe dawki nawozu,
 • bardzo dobra rozpuszczalność nawozu i przyswajalność mikroskładnika,
 • łatwość przygotowania cieczy roboczej.
Zawartość składników pokarmowych: % m/m
1 Bor (B) całkowity 11%
2 Bor (B) rozpuszczalny w wodzie 11%

Składniki: kwas borowy1 (nr CAS 10043-35-3), monoetanoloamina1 (nr CAS 141-43-5)

Gdzie 1: CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny.

*borMI produkowany do dnia 15.07.2022r. oznaczony jest: Typ E.1.1f Nawóz borowy zawiesinowy – boroetanoloamina, produkt produkowany od dnia 16.07.2022r. oznaczony jest zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2019/1009

Korzyści ze stosowania nawozu zawierającego bor:

 • lepszy rozwój systemu korzeniowego roślin,
 • zwiększenie mrozoodporności i zimotrwałości,
 • lepsze kwitnienie i zawiązywanie owoców,
 • wzmożona asymilacja cukrów i tłuszczu,
 • ograniczenie występowania wielu chorób,
 • większe plony roślin i poprawa ich jakości.
Termin / Faza rozwojowaDawka [l/ha] lub
stężenie [%]
RZEPAK OZIMY 
jesienią w fazie 4-8 liści1,0- 2,0
wiosną po wznowieniu wegetacji, początek wydłużania pędu1,0- 2,0
faza zielonego zwartego pąka1,0- 2,0
przed kwitnieniem, faza żółtego zamkniętego pąka1,0- 2,0
RZEPAK JARY, GORCZYCA 
faza rozety liściowej1,0- 2,0
faza zielonego zwartego pąka1,0- 2,0
przed kwitnieniem, faza żółtego zamkniętego pąka1,0- 2,0
BURAK CUKROWY, PASTEWNY, ĆWIKŁOWY 
faza 4-8 liści1,0- 1,5
faza zwierania się liści sąsiednich rzędów1,0- 2,0
ROŚLINY BOBOWATE 
faza intensywnego wzrostu pędów1,0- 1,5
przed kwitnieniem1,0- 1,5
WARZYWA KAPUSTNE 
rozwinięta rozeta liści po ukorzenieniu się roślin w polu1,0- 1,5
10-14 dni po pierwszym zabiegu1,0- 2,0
KUKURYDZA 
faza 4-6 liści0,5- 1,0
faza 8-12 liści0,5- 1,0
ZIEMNIAK 
faza intensywnego wzrostu pędów 0,5 – 1,0 
przed kwitnieniem 0,5-1,0 
DRZEWA I KRZEWY OWOCOWE 
faza pąków kwiatowych0,5- 2,0
początek kwitnienia0,5- 2,0
koniec kwitnienia1,0- 2,0
po zbiorze owoców1,0- 2,0
Waga14.3 kg
Pojemność

10 l

Opakowanie

kanister

cynkMI

PFC 1(C)(II)(a): PROSTY NIEORGANICZNY NAWÓZ MIKROSKŁADNIKOWY*

Nawóz mineralny, dolistny, zawierający łatwo przyswajalny cynk z czynnikiem chelatującym. Duża zawartość mikroskładnika umożliwia małe dawkowanie. Wydajny i ekonomiczny w stosowaniu. Wygodny i bezpieczny w transporcie, przechowywaniu i aplikacji.

CynkMI to nawóz przeznaczony do dolistnego dokarmiania roślin, zwłaszcza wrażliwych na niedobór cynku: kukurydzy, buraka, ziemniaka, strączkowych, drzew owocowych, winorośli. Stosować w celu zapobiegania lub likwidacji skutków niedoboru cynku u roślin. Także na plantacjach roślin intensywnie nawożonych, głównie azotem i fosforem, oraz na glebach świeżo wapnowanych. Cynk jest niezbędny do prawidłowego przebiegu reakcji enzymatycznych, syntezy hormonów roślinnych i witamin, podziału i wzrostu komórek, reguluje gospodarkę azotem, biosyntezę białek i proces fotosyntezy, odpowiedzialny jest za zdrowotność roślin. Wpływa korzystnie na wielkość organów plonowania, np. ziarniaków kukurydzy, owoców. Zwiększa plony roślin i poprawia ich jakość.

Zaawansowane właściwości nawozu:

 • wysoka koncentracja cynku, małe dawki nawo zu,
 • zawiera czynnik chelatujący,
 • bardzo dobra rozpuszczalność nawozu,
 • wysoka przyswajalność mikroskładnika,
 • łatwość przygotowania cieczy użytkowej.
Zawartość składników pokarmowych: % m/m
1 Cynk (Zn) schelatowany przed EDTA 15%

Składniki: kwas cytrynowy bezwodny1 (nr CAS 77-92-9), tlenek cynku1 (nr CAS 1314-13-2)

Gdzie 1: CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny.

*cynkMI produkowany do dnia 15.07.2022r. oznaczony jest jako nawóz WE: Typ E.1.7b Chelat cynku, produkt produkowany od dnia 16.07.2022r. oznaczony jest zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2019/1009

Korzyści ze stosowania nawozu zawierającego chelat cynku:

 • uregulowana gospodarka hormonalna roślin,
 • właściwy przebieg podstawowych procesów fizjologicznych,
 • intensyfikacja fotosyntezy,
 • wzrost zawartości białka, cukrów, witamin,
 • poprawa zdrowotności roślin,
 • zwiększenie plonów.
Termin / Faza rozwojowaDawka [l/ha] lub
stężenie [%]
KUKURYDZA 
1-3 zabiegi, co 10-14 dni, od fazy 4-6 liści do fazy intensywnego wydłużania pędu0,25 – 1,0
BURAK CUKROWY, PASTEWNY 
faza zielonego zwartego pąka0,25 – 1,0
ZIEMNIAK 
1-2 zabiegi, co 10-14 dni, od fazy 15-20 cm wysokości pędu do fazy kwitnienia0,25 – 1,0
1-2 zabiegi, co 10-14 dni, w fazie formowania i wzrostu bulw0,5- 1,0
ZBOŻA OZIME 
Jesień — 1-2 zabiegi, co 7-10 dni, po wytworzeniu 2-3 liści0,25 – 0,5
Wiosna — 2-3 zabiegi, co 10-14 dni, do fazy kłoszenia0,5 – 1,0
ZBOŻA JARE 
Pierwszy zabieg —- po wytworzeniu 3-4 liści0,25 – 1,0
2-3 zabiegi, co 10-14 dni, od fazy krzewienia do fazy kłoszenia0,5- 1,0
RZEPAK OZIMY 
Jesień — 1-2 zabiegi, co 7-10 dni, po wytworzeniu 4-6 liści0,25 – 0,5
Wiosna — 1-2 zabiegi, co 10-14 dni, do fazy kwitnienia0,5- 1,0
SŁONECZNIK1,0- 1,5
1-3 zabiegi, co 10-14 dni, od fazy 4-6 liści do fazy intensywnego wydłużania pędu0,25 – 1,0
ROŚLINY STRĄCZKOWE, SOJA 
1-3 zabiegi, co 10-14 dni, od fazy rozety liściowej do fazy kwitnienia0,25 – 1,0
1-2 zabiegi, co 10-14 dni, po kwitnieniu0,5- 1,0
WARZYWA KAPUSTNE, CEBULA 
1-3 zabiegi, co 10-14 dni, w fazie intensywnego wzrostu liści0,25- 1,0
DRZEWA I KRZEWY OWOCOWE 
1-2 zabiegi, co 10-14 dni, do fazy kwitnienia0,5- 2,0
1-2 zabiegi, co 10-14 dni, w fazie wzrostu owoców0,5- 2,0
1-2 zabiegi, co 10-14 dni, po zbiorze owoców0,5- 2,0
Waga15 kg
Pojemność

5 l, 10 l

Opakowanie

kanister

MoMI

PFC 1(C)(II)(a): PROSTY NIEORGANICZNY NAWÓZ MIKROSKŁADNIKOWY*

Płynny nawóz dolistny o wysokiej zawartości molibdenu przeznaczony do stosowania w roślinach rolniczych, warzywnych i sadowniczych celem szybkiego usuwania widocznych i ukrytych symptomów niedoboru mikroelementów oraz ich fizjologicznych i produkcyjnych skutków. MoMI jest płynnym nawozem dolistnym o wysokiej zawartości molibdenu przeznaczonym do stosowania w uprawach rolniczych, warzywniczych i sadowniczych. MoMI to aż 100 g molibdenu w 1 kg produktu. Wysoka koncentracja ułatwia precyzyjne dawkowanie szczególnie w przypadku roślin wrażliwych na niedobory molibdenu, takich jak: rzepak, kapusta, kalafior, brokuł, szpinak, sałata, groch i fasola (plantacje rolnicze i warzywnicze), koniczyna, pomidor, róże, brzoskwinia. Molibden reguluje przemiany azotu w roślinach. Jego niedobór w roślinach prowadzi do gromadzenia się dużej ilości azotanów, co niekorzystnie wpływa na jakość plonów, niższą wartość pokarmową białka. Molibden reguluje również przemiany fosforu w roślinie. Jest niezbędny, gdy stosuje się duże ilości nawozów w formie amonowej. Przyswajalność molibdenu zawartego w glebie dla roślin uprawnych dramatycznie spada wraz ze wzrostem jej zakwaszenia. Molibden osłabia toksyczne działanie jonów glinu, jak również łagodzi skutki zaburzenia równowagi pomiędzy składnikami w roślinach.

Zawartość składników pokarmowych: % m/m
1 Molibden (Mo) 10%

Składniki: kwas cytrynowy1 (nr CAS 77-92-9), molibdenian amonu1 (nr CAS 12054-85-2)

Gdzie 1: CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny.

*moMI produkowany do dnia 15.07.2022r. oznaczony jest jako nawóz WE: Typ E.1.6d Nawóz WE – płynny nawóz mineralny. Roztwór nawozowy molibdenu., produkt produkowany od dnia 16.07.2022r. oznaczony jest zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2019/1009

Korzyści ze stosowania nawozu zawierającego molibden:

 • poprawa gospodarki azotem i biosyntezy białka,
 • korzystny wpływ na syntezę chlorofilu,
 • zwiększenie odporności na stres i choroby,
 • poprawa plonowania roślin,
 • optymalizacja gospodarki roślin fosforem i innymi składnikami.
Rodzaj uprawyDawka na ha w jednym zabiegu Liczba zabiegów Terminy stosowania
kalafior, brokuł, kapusta0,2 do 0,4 litra2I zabieg 3 tygodnie po
wysadzeniu rozsady,
Il zabieg po 2 tygodniach
rozsadaod 0,1 do 0,2 litra /100 litrów wody1tydzień przed wysadzeniem podlać lub opryskać
fasolka, groszek0,4 litra1przed rozpoczęciem
kwitnienia
rzepakod 0,2 do 0,4 litra2I zabieg jesienią, II zabieg
wiosną po rozpoczęciu
wegetacji
inne warzywa i uprawy rolniczeod 0,05 do 0,4 litra1 – 3w okresie intensywnego
wzrostu
Waga Brak danych
Pojemność

1 l, 10 l

Opakowanie

butelka, kanister

WapńMInAgCu

PFC 1(C)(I)(b)(i): PROSTY PŁYNNY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY*

WapńMI nAgCu – nawóz przeznaczony do dolistnego dokarmiania roślin rolniczych i ogrodniczych, zwłaszcza w warunkach niedoboru lub trudności w pobieraniu wapnia z gleby oraz dużej presji chorób. Wapń jest niezbędny w intensywnych technologiach uprawy roślin oraz w warunkach stresowych. Gwarantuje prawidłową budowę i funkcjonowanie ścian oraz błon komórkowych. Uczestniczy w regulacji gospodarki wodnej, mineralnej i transporcie w roślinie. Zwiększa tolerancję roślin na stresy środowiskowe. Konieczny do prawidłowego wzrostu korzeni i części nadziemnej. Stymuluje: ukorzenianie się roślin, kwitnienie, owocowanie. Wapń, a zwłaszcza nanosrebro i miedź mogą ograniczać rozwój chorób. Warunkują uzyskanie wysokich plonów, poprawiają ich zdolność przechowalniczą, zwłaszcza owoców, warzyw i roślin okopowych. Właściwości nawozu:
 • bardzo wysoka koncentracja wapnia,
 • obecność w składzie nano srebra i nano miedzi,
 • bardzo dobra rozpuszczalność nawozu,
 • wysoka przyswajalność składnika,
 • adiuwant w składzie chemicznym,
 • małe dawki nawozu, ekonomiczny w użyciu,
 • łatwość przygotowania cieczy użytkowej
Zawartość składników pokarmowych: % m/m
1 Tlenek wapnia (CaO) 18,5%

Składniki: chlorek wapnia sześciowodny1 (nr CAS 10043-52-4)

Gdzie 1: CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny.

*wapńMInAgCu produkowany do dnia 15.07.2022r. oznaczony jest jako nawóz WE: Typ D.2 Roztwór chlorku wapnia, produkt produkowany od dnia 16.07.2022r. oznaczony jest zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2019/1009

Korzyści ze stosowania nawozu wapniowego z dodatkiem nano srebra i nano miedzi:

 • regulacja gospodarki wodnej roślin,
 • wzrost odporności na stres, np. niedobór wody,
 • stymulacja wzrostu korzeni, kwitnienia i owocowania,
 •  poprawa zdrowotności roślin,
 • zwiększenie odporności na uszkodzenia tkanek,
 • lepsze plonowanie
 • poprawa zdolności przechowalniczej plonów, zwłaszcza warzyw i owoców.
Termin / Faza rozwojowaDawka [l/ha] lub
stężenie [%]
ROŚLINY ROLNICZE OZIME
Jesień — po wytworzeniu 3-4 liści1,0 – 2,0
Wiosna — 1-2 zabiegi, co 10-14 dni w fazie intensywnego wzrostu1,0 – 2,0
ROŚLINY ROLNICZE JARE
1-3 zabiegi, co 10-1 4 dni, po wytworzeniu 3-4 liści1,0 – 2,0
WARZYWA, ROŚLINY OKOPOWE
1-3 zabiegi, co 10-14 dni, w fazie intensywnego wzrostu1,0 – 2,0
DRZEWA I KRZEWY OWOCOWE, WINOROŚL
1-2 zabiegi, co 10.1 4 dni, w fazie wzrostu i dojrzewania owoców1,0 – 3,0
WagaBrak danych
Pojemność

5 l, 10 l

Opakowanie

kanister

microMI

PFC 1(C)(II)(b): WIELOSKŁADNIKOWY NIEORGANICZNY NAWÓZ MIKROSKŁADNIKOWY*

Nawóz dolistny do stosowania w roślinach rolniczych, warzywnych, sadowniczych. Źródło łatwo dostępnych mikroskładników. Usuwa utajone i widoczne symptomy niedoboru podstawowych mikroelementów, a także kobaltu i krzemu. Właściwa proporcja mikroelementów gwarantuje: dobre wykorzystanie makroskładników, stymulację wzrostu i rozwoju roślin, zmniejszenie reakcji na stres wodny i termiczny, zwiększenie odporności roślin na choroby i szkodniki, regenerację roślin uszkodzonych, wysokie plonowanie, dobrą jakość plonów. MicroMI powinien być stosowany na każdej plantacji roślin rolniczych, warzywnych i w sadach. Na glebach mało zasobnych zapobiega niedoborom mikroelementów u roślin. Na plantacjach wysokoprodukcyjnych, intensywnie nawożonych NPK, jest źródłem łatwo dostępnych mikroskładników. Regulują one procesy fizjologiczne i zwiększają plonowanie roślin, wpływają korzystnie na jakość plonów. Miedź i żelazo są niezbędne do biosyntezy chlorofilu, zwiększają efektywność fotosyntezy. Mangan reguluje oddychanie, fotosyntezę i przemiany związków organicznych. Molibden i kobalt odpowiadają za gospodarkę azotem.Cynk uczestniczy w gospodarce fitohormonalnej, a bor w kwitnieniu i owocowaniu roślin. Krzem wzmacnia ściany komórkowe, zwiększa odporność na wyleganie, choroby i stres abiotyczny. Zaawansowane właściwości nawozu:
 • formulacja żelowa,
 • schelatowana EDTA forma Cu, Zn, Mn, Fe, Co,
 • funkcja adiuwanta, poprawa właściwości cieczy użytkowej i wnikania składników do rośliny,
 • wysoka koncentracja składników, małe dawki nawozu,
 • łatwość przygotowania cieczy użytkowej,
 • bardzo dobra rozpuszczalność nawozu i przyswajalność składników,
 • zawiera krzem (SiO2 ).
Zawartość składników pokarmowych: % m/m
1 Bor (B) rozpuszczalny w wodzie 1,0%
2 Miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie 1,0%
3 Miedź (Cu) schelatowany przez EDTA 0,9%
4 Żelazo (Fe) rozpuszczalne w wodzie 1,5%
5 Żelazo (Fe) schelatowany przez EDTA 1,5%
6 Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie 2,0%
7 Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA 0,7%
8 Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie 0,07%
9 Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie 1,5%
10 Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA 1,5%

Składniki: wersenian disodowy1 (nr CAS 6381-92-6), monoetanoloamina1 (nr CAS 141-43-5), siarczan żelaza siedmowodny1 (nr CAS 7782-63-0), siarczan cynku siedmiowodny1 (nr CAS 7446-20-0), siarczan manganu jednowodny1 (nr CAS 10034-96-5)

Gdzie 1: CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny.

*microMI produkowany do dnia 15.07.2022r. oznaczony jest jako nawóz WE: Typ E.2.4. Nawóz WE – płynny nawóz mineralny. Płynna mieszanina mikroskładników pokarmowych, produkt produkowany od dnia 16.07.2022r. oznaczony jest zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2019/1009

Korzyści ze stosowania w nawozie siedmiu podstawowych mikroskładników i krzemu:

 • zapobieganie niedoborom mikroelementów u roślin i ich usuwanie,
 • poprawa efektywności podstawowego nawożenia doglebowego,
 • zwiększenie odporności na niską temperaturę, niedobór wody,
 • poprawa wigoru, kondycji i zdrowotności roślin,
 • zwiększenie odporności roślin na uszkodzenia tkanek i wyleganie,
 • wzrost plonowania roślin,
 • poprawa jakości plonów
Termin / Faza rozwojowa Dawka [l/ha] lub
stężenie [%]
ZBOŻA OZIME
Jesień – 1-2 zabiegi, co 7-10 dni, po wytworzeniu 2-3 liści 0,25 – 0,5
Wiosna – 2-3 zabiegi, co 10-14 dni, do fazy kłoszenia 0,5- 1,0
ZBOŻA JARE
Pierwszy zabieg – po wytworzeniu 3-4 liści 0,25 – 0,5
2-3 zabiegi, co 10-14 dni, od fazy krzewienia do fazy kłoszenia 0,5- 1,0
KUKURYDZA
1-2 zabiegi, co 10-14 dni, od fazy 4-6 liści do fazy intensywnego wydłużania pędu 0,25 – 1,0
BURAK CUKROWY, PASTEWNY, WARZYWA KORZENIOWE
1-3 zabiegi, co 10-14 dni, od fazy 4-6 liści do fazy intensywnego wzrostu korzenia 0,25 – 1,0
ZIEMNIAK
1-2 zabiegi, co 10-14 dni, od fazy 15-20 cm wysokości pędu do fazy kwitnienia 0,25 – 1,0
1-2 zabiegi, co 10-14 dni, w fazie formowania i wzrostu bulw 0,5 – 1,0
RZEPAK OZIMY
Jesień – 1-2 zabiegi, co 7-10 dni, po wytworzeniu 4-6 liści 0,25 – 0,5
Wiosna – 1-2 zabiegi, co 10-14 dni, do fazy kwitnienia 0,5- 1,0
SŁONECZNIK
1-3 zabiegi, co 10-14 dni, od fazy 4-6 liści do fazy intensywnego wydłużania pędu 0,25 – 1,0
ROŚLINY STRĄCZKOWE, SOJA
1-3 zabiegi, co 10-14 dni, od fazy rozety liściowej do fazy kwitnienia 0,25 – 1,0
1-2 zabiegi, co 10-14 dni, po kwitnieniu 0,5 – 1,0
WARZYWA KAPUSTNE, CEBULA
1-3 zabiegi, co 10-14 dni, w fazie intensywnego wzrostu liści 0,25 – 1,0
DRZEWA I KRZEWY OWOCOWE, WINOROŚL
1-2 zabiegi, co 10-14 dni, do fazy kwitnienia 0,5 – 2,0
1-2 zabiegi, co 10-14 dni, w fazie wzrostu owoców 0,5 – 2,0
Waga13 kg
Pojemność

5 l, 10 l

Opakowanie

wiadro

energyMIx

PFC 1(C)(I)(b)(ii): WIELOSKŁADNIKOWY PŁYNNY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY*

Nawóz dolistny do stosowania w roślinach rolniczych, warzywnych, sadowniczych. Właściwa proporcja łatwo dostępnych makro- i mikroskładników gwarantuje: stymulację wzrostu i rozwoju roślin, zmniejszenie reakcji na stres wodny i termiczny, zwiększenie odporności roślin na choroby i szkodniki, regenerację roślin uszkodzonych, wysokie plonowanie, dobrą jakość plonów.

EnergyMIx powinien być stosowany na każdej plantacji roślin rolniczych, warzywnych i w sadach, zwłaszcza w warunkach utrudnionego odżywiania korzeniowego. Na plantacjach wysokoprodukcyjnych, intensywnie nawożonych doglebowo, jest dodatkowym źródłem wszystkich niezbędnych makro- i mikroskładników we właściwej dla roślin proporcji. Łagodzi skutki niekorzystnego wpływu na rośliny: niskich i wysokich temperatur, niedoboru i nadmiaru wody, występowania chorób i szkodników, intensywnej chemicznej ochrony roślin. Azot i inne makroskładniki intensyfikują wzrost roślin, mikroskładniki regulują procesy fizjologiczne. Nawóz pozwala uzyskać wysokie plony o bardzo dobrej jakości.

Zaawansowane właściwości nawozu:
 • formulacja żelowa,
 • schelatowana EDTA forma Cu, Zn, Mn, Fe, Co,
 • funkcja adiuwanta, poprawa właściwości cieczy użytkowej i wnikania składników do rośliny,
 • wysoka koncentracja składników, małe dawki nawozu,
 • łatwość przygotowania cieczy użytkowej,
 • bardzo dobra rozpuszczalność nawozu i przyswajalność składników,
 • zawiera krzem (SiO2 ) i kobalt (Co).
Zawartość składników pokarmowych: % m/m
1 Azot (N) całkowity, % (m/m) Azot (N) w formie azotanowej Azot (N) w formie amidowej 11% 1,5% 9,5%
2 Pięciotlenek fosforu (P,O,) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie 10%
3 Pięciotlenek fosforu (PO,) rozpuszczalny w wodzie 10%
4 Tlenek potasu (K„O) rozpuszczalny w wodzie 12%
5 Trójtlenek siarki (SO,) rozpuszczalny w wodzie 6%
6 Bor (B) rozpuszczalny w wodzie 0,085%
7 Miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie 0,080%
8 Miedź (Cu) schelatowany przez EDTA 0,054%
9 Żelazo (Fe) rozpuszczalne w wodzie 0,130%
10 Żelazo (Fe) schelatowany przez EDTA 0,130%
11 Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie 0,160%
12 Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA 0,080%
13 Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie 0,004%
14 Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie 0,130%
15 Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA 0,130%
16 Zawartość biuretu max. 0,247%

Składniki: mocznik1 (nr CAS 57-13-6), fosforan monopotasowy1 (nr CAS 7778-77-0), azotan potasu1 (nr CAS 7757-79-1)

Gdzie 1: CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny.

*energyMIx produkowany do dnia 15.07.2022r. oznaczony jest jako nawóz WE: Typ C.2.3 Nawóz zawiesinowy NPK S 11,10, 12(6), z B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, produkt produkowany od dnia 16.07.2022r. oznaczony jest zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2019/1009

Korzyści ze stosowania nawozu NPK (S), 7 podstawowych mikroskładników i krzemu:

 • zapobieganie niedoborom makro- i mikroelementów u roślin,
 • szybkie usuwanie niedoborów składników pokarmowych i ich skutków,
 • poprawa efektywności podstawowego nawożenia doglebowego,
 • możliwość ograniczenia nawożenia doglebowego,
 • zwiększenie odporności roślin na stresy pogodowe,
 • poprawa kondycji i zdrowotności roślin,
 • szybka regeneracja roślin po ich uszkodzeniu (temperatura, gradobicie,   szkodniki, choroby, środki ochrony roślin),
 • większe plony,
 • lepsza jakość plonów.
Termin / Faza rozwojowa Dawka [l/ha] lub
stężenie [%]
ZBOŻA OZIME
Jesień – 1-2 zabiegi, co 7-10 dni, po wytworzeniu 2-3 liści 1-2
Wiosna – 2-3 zabiegi, co 10-14 dni, do fazy kłoszenia 1-3
ZBOŻA JARE
Pierwszy zabieg – po wytworzeniu 3-4 liści 1-2
2-3 zabiegi, co 10-14 dni, od fazy krzewienia do fazy kłoszenia 1-3
KUKURYDZA
1-2 zabiegi, co 10-14 dni, od fazy 4-6 liści do fazy intensywnego wydłużania pędu 1-3
BURAK CUKROWY, PASTEWNY, ĆWIKŁOWY
1-3 zabiegi, co 10-14 dni, od fazy 4-6 liści do fazy intensywnego wzrostu korzenia 1-3
ZIEMNIAK
1-2 zabiegi, co 10-14 dni, od fazy 15-20 cm wysokości pędu do fazy kwitnienia 1-2
1-2 zabiegi, co 10-14 dni, w fazie formowania i wzrostu bulw 1-3
RZEPAK OZIMY
Jesień – 1-2 zabiegi, co 7-10 dni, po wytworzeniu 4-6 liści 1-2
Wiosna – 1-2 zabiegi, co 10-14 dni, do fazy kwitnienia 1-3
SŁONECZNIK
1-3 zabiegi, co 10-14 dni, od fazy 4-6 liści do fazy intensywnego wydłużania pędu 1-2
ROŚLINY STRĄCZKOWE, SOJA
1-3 zabiegi, co 10-14 dni, od fazy rozety liściowej do fazy kwitnienia 1-2
1-2 zabiegi, co 10-14 dni, po kwitnieniu 1-3
WARZYWA KAPUSTNE, CEBULA
1-3 zabiegi, co 10-14 dni, w fazie intensywnego wzrostu liści 1-3
DRZEWA I KRZEWY OWOCOWE, WINOROŚL
1-2 zabiegi, co 10-14 dni, do fazy kwitnienia 1-3
1-2 zabiegi, co 10-14 dni, w fazie wzrostu owoców 1-3
Waga14.1 kg
Pojemność

5 l, 10 l

Opakowanie

wiadro

MIzboże

PFC 1(C)(II)(b): WIELOSKŁADNIKOWY NIEORGANICZNY NAWÓZ MIKROSKŁADNIKOWY*

Nawóz do dolistnego stosowania w zbożach ozimych i jarych. Źródło łatwo dostępnych mikroskładników oraz magnezu i siarki. Szczególnie bogaty w miedź i mangan, kluczowe mikroelementy w żywieniu mineralnym zbóż. Właściwa proporcja pozostałych mikroelementów jest gwarancją dobrego wykorzystania makroskładników, stymulacji wzrostu i rozwoju roślin oraz wysokich i dobrych jakościowo plonów. Krzem wzmacnia źdźbło, ogranicza wyleganie i infekcje.

MI ZBOŻE powinien być stosowany na każdej plantacji zbóż ozimych i jarych. Usuwa ukryte i widoczne symptomy niedoboru składników pokarmowych roślin. Na polach intensywnie nawożonych NPK jest źródłem siedmiu podstawowych mikroelementów, a ponadto magnezu i siarki. Magnez, miedź i żelazo są niezbędne do biosyntezy chlorofilu, zwiększają efektywność fotosyntezy. Siarka i molibden poprawiają wykorzystanie azotu, wpływają korzystnie na zawartość białka w ziarnie. MI ZBOŻE zawiera krzem, ułatwiający pobieranie składników pokarmowych, zwłaszcza fosforu. Wzmacnia ściany komórkowe, zwiększa odporność na wyleganie, choroby i stres abiotyczny.

Zaawansowane właściwości nawozu:

 • unikatowa żelowa formulacja,
 • łatwe przejście do formy płynnej,
 • zawiera czynnik chelatujący,
 • wysoka koncentracja składników, małe dawki nawozu,
 • łatwość przygotowania cieczy użytkowej,
 • bardzo dobra rozpuszczalność nawozu i przyswajalność składników,
 • zawiera krzem (SiO2).
Zawartość składników pokarmowych: % m/m
1 Bor (B) rozpuszczalny w wodzie 0,25%
2 Miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie 1,5%
3 Żelazo (Fe) rozpuszczalne w wodzie 2,0%
4 Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie 2,5%
5 Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie 0,03%
6 Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie 2,5%

Zawiera także: magnez, siarkę, krzem

Składniki: siarczan cynku siedmiowodny1 (nr CAS 7446-20-0), siarczan żelaza siedmiowodny1 (nr CAS 7782-63-0), siarczan manganu jednowodny1 (nr CAS 10034-96-5), siarczan miedzi pięciowodny1 (nr CAS 7758-99-8), wersenian disodowy1 (nr CAS 6381-92-6),siarczan magnezu siedmiowodny1 (nr CAS 10034-99-8),

Gdzie 1: CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny.

*MIzboże produkowany do dnia 15.07.2022r. oznaczony jest jako nawóz WE: Typ E.2.4.1 Płynna mieszanina mikroskładników pokarmowych: bor (B) (kation wodorowy), miedź (Cu) (siarczan), żelazo (Fe) (siarczan), mangan (Mn) (siarczan), molibden (Mo) (oksokompleks), cynk (Zn) (siarczan), produkt produkowany od dnia 16.07.2022r. oznaczony jest zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2019/1009

 

Korzyści ze stosowania nawozu mineralnego z 6 mikroskładnikami, krzemem i dodatkiem makroskładników:

 • zapobieganie niedoborom magnezu, siarki i mikroelementów, głównie u roślin zbożowych,
 • szybkie usuwanie niedoboru tych składników w okresie wegetacji zbóż i ich skutków,
 • możliwość uzupełnienia nawożenia doglebowego,
 • poprawa efektywności nawożenia podstawowego, głównie azotem,
 • zwiększenie odporności roślin na niską temperaturę, niedobór wody, wyleganie,
 • poprawa wigoru, kondycji i zdrowotności roślin,
 • wzrost plonów,
 • zwiększenie zawartości białka w ziarnie.
Termin / Faza rozwojowaDawka [l/ha] lub
stężenie [%]
RZEPAK OZIMY
Jesień – 1-2 zabiegi, co 7-10 dni, po wytworzeniu 2-3 liści0,5-1,0
Wiosna – 2-3 zabiegi, co 10-14 dni, do fazy kłoszenia0,5-1,5
RZEPAK JARY, GORCZYCA
Pierwszy zabieg – po wytworzeniu 3-4 liści0,5-1,0
2-3 zabiegi, co 10-14 dni, od fazy krzewienia do fazy kłoszenia0,5-1,5
Waga 14.4 kg

MI kukurydza

PFC 1(C)(II)(b): WIELOSKŁADNIKOWY NIEORGANICZNY NAWÓZ MIKROSKŁADNIKOWY*

Nawóz do dolistnego stosowania w kukurydzy, zwłaszcza w początkowym okresie wegetacji. Szczególnie bogaty w cynk, kluczowy mikroelement w żywieniu mineralnym kukurydzy, a ponadto w łatwo dostępny fosfor dla roślin. Zawiera siarkę i krzem, zwiększa odporność roślin na patogeny i niekorzystne warunki siedliskowe. Właściwa proporcja mikroelementów jest gwarancją dobrego wykorzystania makroskładników, stymulacji wzrostu i rozwoju roślin oraz wysokich i dobrych jakościowo plonów.

MI KUKURYDZA powinien być stosowany na wszystkich plantacjach kukurydzy, zwłaszcza w niskich temperaturach, w warunkach braku wody w glebie i intensywnie nawożonych NPK. Stymuluje rozwój systemu korzeniowego, usuwa niedobór mikroskładników, głównie cynku, a także fosforu i siarki. Cynk reguluje gospodarkę hormonalną, proces fotosyntezy, biosyntezę białek, wpływa na zdrowotność roślin.

Molibden i siarka poprawiają efektywność nawożenia azotem. Zawiera krzem, który wpływa korzystnie na pobieranie składników pokarmowych, zwłaszcza fosforu. Wzmacnia ściany komórkowe, zwiększa odporność na choroby i stres abiotyczny.

Zaawansowane właściwości nawozu:

 • formulacja żelowa,
 • zawiera czynnik chelatujący,
 • wysoka koncentracja składników, małe dawki nawozu,
 • łatwość przygotowania cieczy użytkowej,
 • bardzo dobra rozpuszczalność nawozu i przyswajalność składników,
 • zawiera krzem (SiO2).
Zawartość składników pokarmowych: % m/m
1 Bor (B) rozpuszczalny w wodzie 0,25%
2 Miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie 1,5%
3 Żelażo (Fe) rozpuszczalne w wodzie 1,0%
4 Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie 1,0%
5 Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie 0,05%
6 Cynk (Zn rozpuszczalny w wodzie 2,0%

Zawiera także: fosfor, siarkę, krzem

Składniki: siarczan cynku siedmiowodny1 (nr CAS 7446-20-0), siarczan miedzi pięciowodny1 (nr CAS 7758-99-8), cytrynian trisodowy1 (nr CAS 6132-04-3), siarczan żelaza siedmowodny1 (nr CAS 7782-63-0), wersenian disodowy1 (nr CAS 6381-92-6)

Gdzie 1: CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny.

*MIkukurydza produkowany do dnia 15.07.2022r. oznaczony jest jako nawóz WE, E.2.4.1 Płynna mieszanina mikroskładników pokarmowych: bor (B) (kation wodorowy), miedź (Cu) (siarczan), żelazo (Fe) (siarczan), mangan (Mn) (siarczan), molibden (Mo) (oksokompleks), cynk (Zn) (siarczan), produkt produkowany od dnia 16.07.2022r. oznaczony jest zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2019/1009

Korzyści ze stosowania nawozu mineralnego z 6 mikroskładnikami, krzemem i dodatkiem fosforu:

 • zapobieganie niedoborom fosforu i mikroelementów, głównie u kukurydzy,
 • szybkie usuwanie niedoboru tych składników, zwłaszcza w początkowym okresie wegetacji,
 • możliwość uzupełnienia nawożenia doglebowego,
 • poprawa efektywności nawożenia podstawowego, głównie azotem,
 • zwiększenie odporności roślin na niską temperaturę i niedobór wody,
 • poprawa wigoru, kondycji i zdrowotności roślin,
 • wzrost plonów i polepszenie ich jakości.
Termin / Faza rozwojowaDawka [l/ha]
KUKURYDZA
pierwszy zabieg  – po wytworzeniu 3-4 liści0,5 – 1,0
1-2 zabiegi, co 10-14 dni, do fazy intensywnego wydłużania pędu0,5 – 1,5
Waga 12.9 kg
Pojemność

10 l

Opakowanie

wiadro

MIrzepak

PFC 1(C)(II)(b): WIELOSKŁADNIKOWY NIEORGANICZNY NAWÓZ MIKROSKŁADNIKOWY*

 Płynna mieszanina nawozu z mikroskładnikami pokarmowymi. Nawóz do dolistnego stosowania w uprawach rzepaku ozimego i innych roślin kapustowatych. Uzupełnia nawożenie podstawowe NPK o bardzo ważne dla tych roślin makroskładniki – siarkę i magnez oraz 6 mikroelementów.MI RZEPAK jest nawozem mineralnym przeznaczonym do dokarmiania roślin na plantacjach o wysokim potencjale plonowania, intensywnie nawożonych NPK oraz do szybkiego usuwania symptomów niedoboru mikroskładników. Zawiera dużo boru – najważniejszego mikroskładnika dla roślin kapustowatych. Siarka, magnez i molibden zwiększają efektywność nawożenia azotem, a pozostałe mikroskładniki występujące we właściwej proporcji korzystnie wpływają na wzrost, zimotrwałość i zdrowotność roślin.

Zaawansowane właściwości dodatkowe nawozu MI RZEPAK:

 • unikatowa formulacja żelowa,
 • wysoka koncentracja składników, małe dawki nawozu,
 • bardzo dobra rozpuszczalność nawozu i przyswajalność składników,
 • łatwość przygotowania cieczy roboczej.
Zawartość składników pokarmowych: % m/m
1 Bor (B) całkowity 2,2%
2 Miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie 0,8%
3 Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA 0,8%
4 Żelazo (Fe) rozpuszczalne w wodzie 1,0%
5 Żelazo (Fe) całkowite schelatowane przez EDTA 1,0%
6 Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie 1,9%
7 Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA 1,9%
8 Molibden (Mo) całkowity 0,02%
9 Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie 0,7%
10 Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA 0,7%

Zawiera także: magnez, siarkę

Składniki: kwas cytrynowy bezwodny1 (nr CAS 77-92-9), kwas borowy1 (nr CAS 10043-35-3), siarczan manganu jednowodny1 (nr CAS 10034-96-5)

Gdzie 1: CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny.

*MIrzepak produkowany do dnia 15.07.2022r. oznaczony jest jako nawóz WE, Typ E.2.4.1 Nawóz WE – płynny nawóz mineralny, produkt produkowany od dnia 16.07.2022r. oznaczony jest zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2019/1009

 

Korzyści ze stosowania nawozu mineralnego z 6 mikroskładnikami i dodatkiem makroskładników:

 • zapobieganie niedoborom magnezu, siarki i mikroelementów, głównie u roślin kapustowatych,
 • szybkie usuwanie niedoboru tych składników i ich skutków,
 • poprawa efektywności nawożenia doglebowego, głównie azotem,
 • zwiększenie odporności roślin na niską temperaturę i niedobór wody,
 • poprawa kondycji i zdrowotności roślin,
 • wzrost plonów,
 • zwiększenie zawartości tłuszczu w nasionach.
Termin / Faza rozwojowa Dawka [l/ha] lub
stężenie [%]
RZEPAK OZIMY
jesienią w fazie 4-8 liści 0.5 – 1,5
wiosną po wznowieniu wegetacji, początek wydłużania pędu 0.5 – 1,5
faza zielonego zwartego pąka 0.5 – 1,5
przed kwitnieniem, faza żółtego zamkniętego pąka 0.5 – 1,5
RZEPAK JARY, GORCZYCA
faza rozety liściowej 0.5 – 1,5
faza zielonego zwartego pąka 0.5 – 1,5
przed kwitnieniem, faza żółtego zamkniętego pąka 0.5 – 1,5
Waga 13.5 kg
Pojemność

10 l

Opakowanie

wiadro

AGRIPOWER bobowate

PFC 1(C)(II)(b): WIELOSKŁADNIKOWY NIEORGANICZNY NAWÓZ MIKROSKŁADNIKOWY*

AGRIPOWER Bobowate powinien być stosowany na każdej plantacji roślin bobowatych. Kobalt i molibden wpływają na gospodarkę azotem, w tym symbiozę roślin z bakteriami brodawkowymi wiążącymi azot atmosferyczny. Obecność potasu i magnezu wpływa korzystnie na budowę i procesy fizjologiczne pędów i korzeni roślin. Magnez, miedź i żelazo są niezbędne do biosyntezy chlorofilu, zwiększają efektywność fotosyntezy. Siarka, miedź, cynk i krzem zwiększają odporność na patogeny i niekorzystne warunki siedliskowe.
Zawartość składników pokarmowych: % m/m
1 Bor (B) całkowity 1%
2 Kobalt (Co) całkowity 0,06%
3 Kobalt (Co) schelatowany przez EDTA 0,05%
4 Miedź (Cu) całkowita 1,2%
5 Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA 1,2%
6 Żelazo (Fe) całkowite 2,2%
7 Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA 2,1%
8 Mangan (Mn) całkowity 2,0%
9 Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA 1,9%
10 Molibden (Mo) całkowity 0,09%
11 Cynk (Zn) całkowity 2,4%
12 Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA 2,0%

Składniki: wersenian disodowy1 (nr CAS 6381-92-6), siarczan magnezu bezwodny1 (nr CAS 7487-88-9), siarczan żelaza siedmiowodny1 (nr CAS 7757-79-1), siarczan cynku siedmiowodny1 (nr CAS 7446-20-0), kwas borowy1 (nr CAS 10043-35-3), wodorowęglan potasu1 (nr CAS 298-14-6), siarczan manganu1 (nr CAS 100034-96-5),

Gdzie 1: CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny.

*AGRIPOWER Bobowate produkowany do dnia 15.07.2022r. oznaczony jest jako nawóz WE, produkt produkowany od dnia 16.07.2022r. oznaczony jest zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2019/1009

Opakowanie

worek

Pojemność

5 kg

AGRIPOWER kukurydza

PFC 1(C)(II)(b): WIELOSKŁADNIKOWY NIEORGANICZNY NAWÓZ MIKROSKŁADNIKOWY*

AGRIPOWER Kukurydza przeznaczony jest do stosowania na wszystkich plantacjach kukurydzy, zwłaszcza w niskich temperaturach, w warunkach braku lub okresowegonadmiaru wody w glebie i intensywnie nawożonych NPK. Stymuluje wzrost i rozwój systemu korzeniowego, usuwa niedobór mikroskładników, głównie cynku, a także jest źródłem potasu, magnezu i siarki. Cynk reguluje gospodarkę hormonalną, proces fotosyntezy, biosyntezę białek, wpływa na zdrowotność roślin. Molibden, magnez i siarka poprawia- ją efektywność nawożenia azotem. Zawiera krzem, który wpływa korzystnie na pobieranie składników pokarmowych, zwłaszcza fosforu. Wzmacnia ściany komórkowe, zwiększa odporność roślin na choroby i stres abiotyczny.
Zawartość składników pokarmowych: % m/m
1 Bor (B) całkowity 0,25%
2 Miedź (Cu) całkowita 1,3%
3 Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA 1,3%
4 Żelazo (Fe) całkowite 2,2%
5 Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA 2,2%
6 Mangan (Mn) całkowity 2,0%
7 Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA 2,0%
8 Molibden (Mo) całkowity 0,05%
9 Cynk (Zn) całkowity 3,2%
10 Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA 2,9%

Składniki: wersenian disodowy1 (nr CAS 6381-92-6), siarczan magnezu bezwodny1 (nr CAS 7487-88-9), siarczan cynku siedmiowodny1 (nr CAS 7446-20-0), siarczan manganu1 (nr CAS 100034-96-5)

Gdzie 1: CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny.

*AGRIPOWER Kukurydza produkowany do dnia 15.07.2022r. oznaczony jest jako nawóz WE, produkt produkowany od dnia 16.07.2022r. oznaczony jest zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2019/1009

Opakowanie

worek

Pojemność

5 kg

AGRIPOWER micro

PFC 1(C)(II)(b): WIELOSKŁADNIKOWY NIEORGANICZNY NAWÓZ MIKROSKŁADNIKOWY*

AGRIPOWER Micro przeznaczony jest do stosowania na każdej plantacji roślin rolniczych, warzywnych i w sadach. Na glebach mało zasobnych zapobiega niedoborom mikro- elementów u roślin. Na plantacjach wysokoprodukcyjnych, intensywnie nawożonych NPK, jest źródłem łatwo dostępnych mikroskładników. Regulują one procesy fizjologiczne i zwiększają plonowanie roślin, wpływają korzystnie na jakość plonów. Miedź i żelazo są niezbędne do biosyntezy chlorofilu, zwiększają efektywność fotosyntezy. Mangan reguluje oddychanie, fotosyntezę i przemiany związków organicznych. Molibden i kobalt odpowiadają za gospodarkę azotem, w tym aktywność bakterii brodawkowych. Cynk uczestniczy w gospodarce fitohormonalnej, a bor w kwitnieniu i owocowaniu roślin. Krzem wzmacnia ściany komórkowe, zwiększa odporność na wyleganie, choroby i stres abiotyczny.

Zawartość składników pokarmowych: % m/m

1Bor (B) całkowity0,5%
2Kobalt (Co) całkowity0,05%
3Kobalt (Co) schelatowany przez EDTA0,05%
4Miedź (Cu) całkowita1,5%
5Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA1,5%
6Żelazo (Fe) całkowite2,7%
7Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA2,7%
8Mangan (Mn) całkowity2,0%
9Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA1,9%
10Molibden (Mo) całkowity0,04%
11Cynk (Zn) całkowity2,0%
12Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA1,8%

Składniki: wersenian disodowy1 (nr CAS 6381-92-6), siarczan magnezu bezwodny1 (nr CAS 7487-88-9), siarczan żelaza siedmiowodny1 (nr CAS 7757-79-1), siarczan miedzi pięciowodny1 (nr CAS 6381-92-6), siarczan cynku siedmiowodny1 (nr CAS 7446-20-0), siarczan manganu1 (nr CAS 100034-96-5), wodorowęglan potasu1 (nr CAS 298-14-6)

Gdzie 1: CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny.

*AGRIPOWER Micro produkowany do dnia 15.07.2022r. oznaczony jest jako nawóz WE, produkt produkowany od dnia 16.07.2022r. oznaczony jest zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2019/1009

Pojemność

5 kg

Opakowanie

worek

AGRIPOWER NPK + micro

PFC 1(C)(I)(a)(ii): WIELOSKŁADNIKOWY STAŁY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY*

AGRIPOWER NPK+Micro przeznaczony jest do stosowania na każdej plantacji roślin rolniczych, warzywnych i w sadach, zwłaszcza w warunkach utrudnionego odżywiania korzeniowego. Na plantacjach wysokoprodukcyjnych, intensywnie nawożonych doglebowo, jest dodatkowym źródłem wszystkich niezbędnych makro- i mikroskładników we właściwej dla roślin proporcji. Łagodzi skutki niekorzystnego wpływu na rośliny: niskich i wysokich temperatur, niedoboru i nadmiaru wody, występowania chorób i szkodników, intensywnej chemicznej ochrony roślin. Azot i inne makroskładniki intensyfikują wzrost roślin, mikroskładniki regulują procesy fizjologiczne. Nawóz pozwala uzyskać wysokie plony o bardzo dobrej jakości.
Zawartość składników pokarmowych: % m/m
1 Azot (N) azotanowy 1,9%
2 Azot (N) amidowy 12,8%
3 Azot (N) całkowity 14,7%
4 Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie 15,0%
5 Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie 15,1%
6 Tlenek magnezu (MgO) 6,8%
7 Trójtlenek siarki (SO3) 13,0%
8 Bor (B) całkowity 0,039%
9 Kobalt (Co) całkowity 0,003%
10 Kobalt (Co) schelatowany przez EDTA 0,003%
11 Miedź (Cu) całkowita 0,110%
12 Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA 0,110%
13 Żelazo (Fe) całkowite 0,250%
14 Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA 0,250%
15 Mangan (Mn) całkowity 0,200%
16 Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA 0,200%
17 Molibden (Mo) całkowity 0,003%
18 Cynk (Zn) całkowity 0,150%
19 Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA 0,150%

Składniki: fosforan monopotasowy1 (nr CAS 7778-77-0), mocznik1 (nr CAS 57-13-6), siarczan magnezu bezwodny1 (nr CAS 7487-88-9), azotan potasu1 (nr CAS 7757-79-1)

Gdzie 1: CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny.

*AGRIPOWER NPK + Micro produkowany do dnia 15.07.2022r. oznaczony jest jako nawóz WE, produkt produkowany od dnia 16.07.2022r. oznaczony jest zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2019/1009

Opakowanie

worek

Pojemność

5 kg

AGRIPOWER oleiste

PFC 1(C)(II)(b): WIELOSKŁADNIKOWY NIEORGANICZNY NAWÓZ MIKROSKŁADNIKOWY*

AGRIPOWER Oleiste jest nawozem mineralnym przeznaczonym do dokarmiania roślin na plantacjach o wysokim potencjale plonowania, intensywnie nawożonych NPK oraz do szybkiego usuwania niedoboru mikroskładników. Zawiera dużo boru – najważniejszego mikroskładnika dla roślin oleistych, kapustowatych, a także buraka. Molibden, siarka i magnez zwiększają efektywność nawożenia azotem. Mikroskładniki występujące we właściwej proporcji korzyst- nie wpływają na wzrost, zdrowotność i plonowanie roślin. Krzem wzmacnia ściany komórkowe, zwiększa odporność roślin na choroby, stres abiotyczny, w tym termiczny oraz poprawia jakość plonów.
Zawartość składników pokarmowych: % m/m
1 Bor (B) całkowity 2,3%
2 Miedź (Cu) całkowita 1,3%
3 Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA 1,3%
4 Żelazo (Fe) całkowite 2,2%
5 Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA 2,1%
6 Mangan (Mn) całkowity 2,1%
7 Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA 2,0%
8 Molibden (Mo) całkowity 0,09%
9 Cynk (Zn) całkowity 1,7%
10 Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA 1,6%

Składniki: wersenian disodowy1 (nr CAS 6381-92-6), siarczan magnezu bezwodny1 (nr CAS 7487-88-9), kwas borowy1 (nr CAS 10043-35-3), siarczan żelaza siedmiowodny1 (nr CAS 7757-79-1), siarczan cynku siedmiowodny1 (nr CAS 7446-20-0), siarczan manganu1 (nr CAS 100034-96-5), wodorowęglan potasu1 (nr CAS 298-14-6)

Gdzie 1: CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny.

*AGRIPOWER Oleiste produkowany do dnia 15.07.2022r. oznaczony jest jako nawóz WE, produkt produkowany od dnia 16.07.2022r. oznaczony jest zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2019/1009

Opakowanie

worek

Pojemność

5 kg

AGRIPOWER zboże

PFC 1(C)(II)(b): WIELOSKŁADNIKOWY NIEORGANICZNY NAWÓZ MIKROSKŁADNIKOWY*

AGRIPOWER Zboże przeznaczony jest do nawożenia zbóż ozimych i jarych. Źródło łatwo przyswajalnych, dobrze zbilansowanych mikroskładników z dodatkiem krzemu oraz potasu, magnezu i siarki. Właściwa proporcja mikroelementów jest gwarancją dobrego wykorzystanie makroskładników, stymulacji wzrostu i rozwoju roślin oraz wysokich i dobrych jakościowo plonów. Bogaty w miedź i mangan, najważniejsze mikroelementy w żywieniu mineralnym zbóż, a także żelazo i cynk. Krzem wzmacnia źdźbło, ogranicza wyleganie i infekcje roślin. Schelatowanie miedzi, żelaza, manganu i cynku oraz obecność w składzie chemicznym środka zwilżającego poprawiają nalistną aplikację. Dodatek żelujący wydłuża retencję nawozu na liściu, zwiększa przyswajalność składników nawozowych i efektywność ich działania.
Zawartość składników pokarmowych: % m/m
1 Bor (B) całkowity 0,25%
2 Miedź (Cu) całkowita 1,5%
3 Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA 1,5%
4 Żelazo (Fe) całkowite 2,0%
5 Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA 2,0%
6 Mangan (Mn) całkowity 1,9%
7 Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA 1,9%
8 Molibden (Mo) całkowity 0,04%
9 Cynk (Zn) całkowity 2,2%
10 Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA 2,1%

Składniki: wersenian disodowy1 (nr CAS 6381-92-6), siarczan magnezu bezwodny1 (nr CAS 7487-88-9), siarczan żelaza siedmiowodny1 (nr CAS 7757-79-1), siarczan cynku siedmiowodny1 (nr CAS 7446-20-0), siarczan miedzi pięciowodny1 (nr CAS 6381-92-6), siarczan manganu1 (nr CAS 100034-96-5), wodorowęglan potasu1 (nr CAS 298-14-6)

Gdzie 1: CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny.

*AGRIPOWER Zboże produkowany do dnia 15.07.2022r. oznaczony jest jako nawóz WE, produkt produkowany od dnia 16.07.2022r. oznaczony jest zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2019/1009

Opakowanie

worek

Pojemność

5 kg