Jaką formę azotu w nawozie azotowym wybrać?

Jaką formę azotu w nawozie azotowym wybrać?

  • Post author:
  • Post category:Blog

Azot jest składnikiem niezbędnym w glebie. Jego obecność we właściwym stężeniu wpływa na jakość upraw, a także na to, jaki plon jest uzyskiwany w przeliczeniu na hektar. Istnieje jednak kilka jego form. Którą z nich warto wybrać? I jak zwiększyć efektywność nawożenia azotem? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Różne formy azotu do nawożenia

Azot dostępny w nawozach występuje w trzech postaciach, czyli w formie:

  • amidowej C-NH2,
  • amonowej NH4+,
  • azotanowej NO3- (zwanej inaczej saletrzaną).

Forma amidowa jest pobierana stosunkowo wolno przez system korzeniowy. Proces ten odbywa się zazwyczaj po enzymatycznym procesie rozkładu w glebie (rozkład do formy amonowej, a później do saletrzanej). Forma amidowa jest wykorzystywana przede wszystkim do wiosennego nawożenia. Działa wolniej niż forma azotanowa, nie przyczynia się do zasolenia gleby, sprawdza się przede wszystkim przy uprawie kukurydzy i ziemniaków.

Forma amonowa jest dobrze zatrzymywana w glebie, sprawdza się nawet w niskich temperaturach. Rośliny pobierają ją wolno i równomiernie. Wpływa pozytywnie na przyswajanie ważnych pierwiastków, takich jak fosfor, siarka i bor.

Trzecia forma to azot azotanowy, który jest pobierany stosunkowo szybko i powinien być stosowany w okresie intensywnego wzrostu. Forma ta zwiększa pobór potasu, magnezu i wapnia. Niestety jest łatwo wymywana z gleby i ma mniejszą wartość w niskich temperaturach.

Co wpływa na efektywność nawożenia azotem?

Na efektywność nawożenia azotem ma wpływ nie tylko jego forma, ale również:

  • zawartość próchnicy w glebie,
  • zaopatrzenie gleby w siarkę,
  • optymalny termin zastosowania azotu.

Warto także wybierać nawozy azotowe najwyższej jakości, które przyczynią się do wysokiej jakości plonów. Profesjonalne produkty znajdziesz w naszej ofercie.