Jaką formę azotu wybrać na start ozimin?

Jaką formę azotu wybrać na start ozimin?

  • Post author:
  • Post category:Blog

Dostarczenie azotu po okresie zimowym jest dla roślin zbożowych kluczowe, umożliwia ich szybki rozwój oraz regenerację. Termin dostarczenia pierwszej dawki wprost przekłada się na przyszłe plony. Jaką i kiedy wobec tego wybrać formę azotu?

Jakie występują formy azotu?

Aby nawóz działał szybko, decydujące jest dopasowanie formy składników dostarczanych roślinie, pod kątem potrzeb uprawy. Rozróżnia się trzy formy nawozów azotowych:

  • amidową: NH2,
  • amonową: NH4,
  • azotanową: NO3.

Tutaj zaznaczyć należy, że forma amidowa CO(NH2)2 zawarta jest m.in. w takich produktach jak: mocznik (Mocznik UFF®), w RSM®  oraz w jego alternatywnej formie OPTI N-15. Okres uwalniania się tej formy jest bardzo długi, nawet trzymiesięczny, dlatego jest ona dopasowana do roślin z długim okresem wegetacji, w przypadku których utrudniony jest wjazd na pole. Nie powoduje rozhartowania plonów oraz zapobiega kumulacji azotanów w roślinach. Warto zwrócić uwagę, że powoduje najmniejsze zasolenie gleby.

Nawóz oparty na moczniku powinien być stosowany na dobrze rozkrzewione uprawy, ponieważ nie aktywizuje dodatkowego krzewienia.

pole rolne

Jeśli chodzi o zboża, forma azotanowa jest szybkodziałająca i łatwo dostępna do pobrania dla rośliny, po zaabsorbowaniu znacznie przyspiesza jej wzrost i regenerację. Forma amonowa zaś przyswajana jest wolniej, jednakże nie jest tak szybko wymywana z gleby, co więcej roślina od razu wbudowuje ją w swoje struktury. Zatem pierwsza dawka nawozu azotowego składać się powinna z obu tych form, co pozwoli roślinie wybrać postać, którą pobierze, a to z kolei nie ograniczy rozwoju plonu.

Kiedy i w jakich dawkach?

Dobór dawki startowej azotu wynikać powinien z dwóch czynników, po pierwsze wyników badań dostępności tego pierwiastka w glebie (azot mineralny), a także szacowanego plonu. Nie należy pomijać przy tym obecnego stanu plantacji. Zwarty i gęsty łan nie będzie wymagał intensywnego dokrzewiania, w takim przypadku normalna dawka będzie wystarczająca. Jednakże łan uszkodzony po zimie, nie w pełni rozkrzewiony, z pewnością wymagać będzie zwiększonej dawki.

Znajomość właściwości nawozu jest kluczowa do efektywnego nawożenia roślin. Podsumowując mocznik UFF®/OPTI N15 może być już stosowany wczesną wiosną, ponieważ nie rozhartowuje plonu. Należy pamiętać, że przy wykorzystaniu formy amidowej w niskich temperaturach gleby, forma ta działa wolno. Stąd też, musi być zastosowana odpowiednio wcześnie, najlepiej już w lutym. Warto zwrócić uwagę, że roztwór OPTI-N15 jest stabilną cieczą i nie wymaga rozcieńczania przed użyciem.

Ponadto użycie mocznika pogłównie, wg Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej wczesną wiosną jest najbardziej efektywne, gdy to średnie temperatury w dzień nie przekraczają 10ºC, a gleba jest wilgotna.