Jak obniżyć koszty użycia nawozów w rolnictwie?

Jak obniżyć koszty użycia nawozów w rolnictwie?

  • Post author:
  • Post category:Blog

Nowoczesne metody produkcji rolnej wymagają możliwie najlepszego wykorzystania posiadanego areału, niezależnie od jakości gleby. Sposobem na uzyskiwanie dobrych wyników, jeśli chodzi o prowadzenie upraw, jest zadbanie o właściwe odżywienie roślin. Tam, gdzie występuje niedobór podstawowych składników niezbędnych do optymalnego wzrostu wysiewanych zbóż czy sadzonych roślin okopowych ważne będzie podawanie nawozów azotowych, a także zawierających potas, fosfor lub m.in. takie substancje jak siarka, magnez czy bor. Przekonajmy się, dlaczego jest to tak istotne i sprawdźmy, jak można ograniczyć wydatki na nawożenie.

Dlaczego efektywne nawożenie jest ważne?

Nawozy są konieczne do uzyskania wysokiego plonowania. Ich zakup wiąże się jednak z dużymi nakładami finansowymi. Wynika to z rosnących kosztów ich produkcji, co łączy się z wysokimi cenami składników niezbędnych do wytwarzania preparatów tego typu, w tym przede wszystkim gazu ziemnego. Ponieważ opłacalność produkcji rolnej nie jest przesadnie duża, dla większości gospodarstw niezwykle ważne okaże się minimalizowanie kosztów swego działania, w tym ograniczenie skali wydatków potrzebnych na zakup nawozów.

Co zrobić, by optymalnie wykorzystywać nawozy?

Doskonałą metodą ograniczenia kosztów związanych z nawożeniem jest wcześniejsze sprawdzenie, jakie zapotrzebowanie na poszczególne składniki odżywcze występuje w konkretnych miejscach przeznaczonych pod uprawę. Daje to możliwość zróżnicowania dawek podawanych w konkretnych częściach pola, a tym samym oznacza uniknięcie marnotrawstwa dość drogich preparatów. Równie ważna okaże się wysoka precyzja dawkowania, którą można osiągnąć przez dopasowanie ilości podawanego nawozu do aktualnej sytuacji tj. przewidywanego potencjału plonowania czy rozmieszczenia roślin. Wymaga to jednak dysponowania odpowiednim sprzętem, który będzie w stanie zebrać, a następnie wykorzystać dostępne dane. Niezależnie od inwestycji w zaawansowane rozwiązania techniczne uniwersalnym sposobem poprawy opłacalności nawożenia jest zaopatrywanie się w przeznaczone do tego środki w firmie, która oferuje korzystne ceny i dobre warunki współpracy.