Jak najlepiej nawozić rzepak?

Jak najlepiej nawozić rzepak?

  • Post author:
  • Post category:Blog

Kompleksowe i zrównoważone nawożenie rzepaku to jeden z najważniejszych czynników plonotwórczych. Jest to zboże zaliczane do roślin o bardzo dużych potrzebach pokarmowych, dlatego też w tym przypadku należy zwrócić szczególną uwagę na zwiększenie zawartości w glebie składników koniecznych do rozwoju i wzrostu.

Nawożenie rzepaku – o czym należy pamiętać?

Pierwszą rzeczą, którą należy uwzględnić przy planowaniu nawożenia rzepaku, jest zasobność gleby w najważniejsze pierwiastki i określenie potrzeb pokarmowych zboża w zależności od zakładanego plonu. W planie nawożenia trzeba też uwzględnić rodzaj nawozu, jego skład, bilans pierwiastków, a także uregulowany odczyn pH, który wpływa na prawidłowe pobieranie dostarczonych składników pokarmowych z roztworu glebowego.

Dla rozwoju rzepaku kluczowe znaczenie ma nawożenie przedsiewne, które realizowane jest wiosną. Przed siewem dostarczone pod korzeń składniki są pobierane przez rośliny w celu zbudowania odpowiedniej masy nadziemnej. Aby rzepak mógł dobrze przezimować, musi wytworzyć silny system korzeniowy i grubą szyjkę korzeniową.

Nie mniej istotne jest nawożenie jesienne. Nawozy do rzepaku w okresie jesiennym powinny zapewniać takie składniki jak fosfor, potas, magnez, siarkę, a także azot, który jest podstawowym pierwiastkiem plonotwórczym.

Fosfor i potas to bardzo ważne dla rzepaku pierwiastki, ponieważ mają one bezpośredni wpływ na efektywną gospodarkę azotem w roślinie. Oprócz tego fosfor odpowiada za prawidłowy rozwój systemu korzeniowego, więc zapewnia lepszą zimotrwałość i szybszą regenerację uszkodzeń po zimie. Potas wraz z innymi składnikami odpowiada za tworzenie rozety w rzepaku i wpływa na efektywną gospodarkę wodną. Istotna jest też rola siarki, która pozwala zwiększyć plonotwórcze funkcje azotu.

Wybierając nawozy do rzepaku, ważne jest, by w miarę szybko rozpuszczały się w glebie. Problem z rozpuszczalnością dotyczy przede wszystkim nawozów fosforowych i wieloskładnikowych z fosforem. Przykładami polecanych wieloskładnikowych nawozów mineralnych posiadających w składzie azot, fosfor i potas są nawozy NPK to m.in. Polifoska, czy Amofoska.