Jak bezpiecznie stosować RSM?

Jak bezpiecznie stosować RSM?

  • Post author:
  • Post category:Blog

Właściwy rozwój roślin wymaga zapewnienia im optymalnych dla danego gatunku warunków. Poza odpowiednimi temperaturami i nasłonecznieniem liczyć będzie się również dostępność wody oraz zasobność podłoża, jeżeli chodzi o podstawowe składniki odżywcze. Na terenach, gdzie brak niezbędnych substancji lub ich poziom okazuje się zbyt niski, rozwiązaniem będzie korzystanie z właściwie dobranych preparatów, wśród których największą rolę odgrywają z reguły nawozy azotowe, a zwłaszcza RMS. Przekonajmy się, czym jest i sprawdźmy, jak się go stosuje.

Czym jest RSM?

RSM to roztwór będący płynną mieszaniną saletry amonowej i mocznika, w którym zawartość azotu wynosi około 30%. Zaletą tego nawozu jest jego niezwykle wysoka biodostępność, która sprawia, że rośliny łatwo go przyswajają. Wynika ona po części z formy, która umożliwia łatwe przenikanie do gleby, a także z prostego dopasowywania dawki do potrzeb konkretnej uprawy. W RSM występują aż trzy formy azotu – azotanowe, które wchłaniają się niezwykle szybko, amonowe przenikające nieco wolniej oraz amidowe mające działanie długotrwałe. Efektywność roztworu saletrzano-mocznikowego sprawia, że jego użycie jest opłacalne z uwagi na korzystną cenę w stosunku do osiąganych rezultatów.

Co jest ważne przy używaniu RSM?

RSM może być wykorzystywany przy większości upraw. Podaje się go w przypadku zbóż, w tym kukurydzy, a także rośli okopowych – ziemniaków czy buraków – jak również roślin oleistych oraz użytków zielonych. Sprawdza się w warzywnictwie i sadownictwie. Stosuje się go jako oprysk grubokroplisty. Jest to o tyle ważne, że w sytuacji, gdy krople będą zbyt małe, pojawia się ryzyko poparzenia roślin, a także rozprzestrzeniania się nawozu poza teren uprawy. Warto pamiętać, że stosowanie nawozów azotowych wymaga przestrzegania obowiązujących reguł ich aplikacji.