Humus

Z przyjemnością informujemy Państwa o uzupełnieniu naszej oferty produktowej o dwie nowe pozycje: HumicAgro i HumicAgro Grinter. Naturalny organiczny stymulator wzrostu roślin i środek poprawiający właściwości gleby są bogate między innymi w kwas humusowy (95%). Zapewniają poprawienie żyzności gleby i przywrócenie jej produktywności. HumicAgro jest w 100 % produktem naturalnym, który nie zawiera w swym składzie dodatków chemicznych i syntetycznych. Przeznaczony jest do stosowania w uprawach rolniczych, w warzywnictwie, w sadownictwie, w ogrodnictwie, nadaje się do upraw hydroponicznych, do upraw ekologicznych. Stosowany w uprawie wszystkich roślin ozdobnych, jadalnych i aromatycznych, owoców, warzyw, drzew, zbóż, do uprawy przedsiewnej, przedsiewnego zaprawiania nasion, sadzonek i drzewek.

Ręce z ziemią

Co to jest kwas humusowy (KH)?

Jest naturalnym składnikiem próchnicy w glebie i tworzą tzw. swoiste substancje próchniczne, czyli kompleks bezpostaciowych substancji organicznych o barwie od żółtej poprzez brunatną do czarnej. Do kwasów humusowych (są różnorodne pod względem chemicznym) zalicza się kwasy huminowe i fulwowe oraz huminy. Obok naturalnych źródeł kwasów humusowych (KH), czynnikiem regulującym zapas próchnicy w glebie mogą być także preparaty humusowe.

Pole

Nie bez znaczenia jest również fakt , że utrudniona jest dostępność nawozów naturalnych, np. obornika. Substancja organiczna w oborniku czy kompoście w większości ulega mineralizacji, w mniejszej zaś części – humifikacji, prowadzącej do powstania próchnicy, w tym kwasów humusowych (jest szybko mineralizowana bez tworzenia żyznego humusu), a naturalny proces humifikacji materii organicznej w glebie jest powolny i długotrwały. W takiej sytuacji warto skorzystać z gotowych nawozów organiczno-mineralnych, tzw. polepszaczy glebowych, nazywanych też koncentratami próchnicy.

Chemiczne działanie HumicAgro:

 • Neutralizuje pH gleby,
 • Wzbogaca glebę w substancje organiczne i mineralne,
 • Poprawia przyswajalność składników pokarmowych i wody dla roślin,
 • Zatrzymuje rozpuszczalne w wodzie nawozy mineralne w strefie korzeniowej i zmniejsza ich wypłukiwanie,
 • Zwiększają konwersję składników pokarmowych (NPK i mikroelementów) do form dostępnych dla roślin,
 • Zwiększają pobieranie azotu przez rośliny,
 • Zmniejszają reakcje fosforu z wapniem, żelazem, magnezem i glinem przez co zwiększają ich dostępność dla roślin,
 • Pomaga eliminować chlorozy spowodowane brakiem żelaza,
 • Zmniejsza dostępność substancji toksycznych z gleby.
HumicAgro

Fizyczne działanie HumicAgro:

 • Modyfikuje strukturę gleby,
 • Zwiększa pojemność wodną gleby przez to zmniejsza zagrożenie suszą,
 • Zapobiega pękaniu gleby, powierzchniowemu odpływowi wody i erozji gleby poprzez zwiększenie zdolności koloidów do wiązania wody,
 • Poprawia strukturę, zapobiega utracie wody i składników pokarmowych w lekkich glebach piaszczystych,
 • Rozluźniają gleby zwięzłe i poprawiają ich przewietrzenie,
 • Ciemniejszy kolor gleby zwiększa absorpcję energii słonecznej,
 • Poprawiają warunki powietrzno-wodne gleby.

Biologiczne działanie HumicAgro:

 • Stymuluje wzrost roślin (wyższa produkcja biomasy) poprzez przyspieszanie podziałów komórek, zwiększenie stopnia rozwoju systemu korzeniowego i zwiększenie suchej masy plonu,
 • Zwiększa naturalną odporność roślin na choroby i szkodniki,
 • Zwiększa oddychanie korzeniowe,
 • Sprzyja tworzeniu chlorofilu, cukrów i aminokwasów w roślinach i wspomagają fotosyntezę,
 • Pogrubiają ściany komórkowe w owocach i przedłużą okres przechowywania i przydatności do sprzedaży,
 • Zwiększają zdolność kiełkowania nasion i ich żywotność,
 • Poprawiają jakość plonu, wygląd i wartość odżywczą,
 • Stymulują wzrost i namnażanie pożytecznych mikroorganizmów glebowych.
HumicAgro Grinter