Humicagro grinter

Kwasy humusowe to złożone związki organiczne, które powstają w procesie dekompozycji resztek roślinnych, stanowiąc kluczowy składnik substancji humusowej gleby. Produkt HumicAgro Grinter korzysta z kwasów humusowych pozyskiwanych z najwyższej jakości węgla brunatnego, tzw. leonardytu, który jest uważany za jedno z najbogatszych źródeł kwasów humusowych, charakteryzujących się wyjątkową aktywnością biologiczną.

HumicAgro Grinter jest dedykowany m.in. do zaawansowanej humifikacji resztek pożniwnych, która transformuje materię organiczna w stabilne związki humusowe pod wpływem aktywności mikrobiologicznej gleby. Zaaplikowanie HumicAgro Grinter na pole po zbiorach zapewnia skuteczną konwersję resztek roślinnych w wysoko wartościowy humus.

humicagrogrinter logo

Zalety stosowania HumicAgro Grinter:

 • Zwiększenie próchnicy w glebieaktywizuje procesy mikrobiologiczne i chemiczne prowadzące do akumulacji próchnicy,
 • optymalizacja żyzności glebyaktywuje procesy biologiczne, zwiększające zdolność gleby do wspierania wzrostu roślin,
 • zaawansowana strukturyzacja glebywspiera procesy agregacji, które prowadzą do tworzenia stabilnych struktur gruzełkowych,
 • zwiększona retencja wodna – optymalizacja zdolności gleby do zatrzymywania i magazynowania wody,
 • stymulacja mikrobiomu glebowegotworzy sprzyjające warunki dla wzrostu i aktywności pożytecznych mikroorganizmów oraz bakterii,
 • detoksykacja glebyabsorbuje i izoluje metale ciężkie i pozostałości pestycydów, zabezpieczając rośliny przed potencjalnymi zagrożeniami,
 • optymalizacja warunków dla kiełkowaniadzięki zastosowaniu przedsiewnemu, tworzy idealne środowisko dla nasion, wspierając ich rozwój, zdolność do kiełkowania oraz wzrostu,
 • wzmocnienie membran komórkowych zwiększa stabilność i funkcjonalność membran komórkowych rośliny, poprawia przyswajanie oraz mobilność składników mineralnych w glebie 
humicagrogrinter okladka

Dawkowanie:

 • Przedsiewne: 0,5-1L na 200-400L wody na ha 
 • Na resztki pożniwne: 0,5-1L na 200-400L wody na ha
 • Dolistnie: Zalecamy stosowanie HumicAgro w dawkach 0,2L na 200-300L wody na ha.

 Dla zwiększenia efektywności zalecamy połączenie HumicAgro z AminoOrganic (koncentrat aminokwasów) w dawkach 0,2L każdego z produktów na hektar.

 

Skład:

 • Substancja organiczna ~26,2% [s/m]
 • Kwasy humusowe ~95% [s/m]
 • Węgiel organiczny ~6,2% [m/m]
 • Sucha masa ~16,6% [m/m]
HumicAgro Grinter