Humus

We are pleased to inform you that we have added two new products to our product range: HumicAgro and HumicAgro Grinter. These natural organic plant growth stimulators and soil conditioners are rich in humic acid (95%) and improve soil fertility and productivity. HumicAgro is 100% natural and does not contain any chemical or synthetic additives. It can be used in agricultural crops, vegetable gardening, fruit growing, horticulture, hydroponic farming, and organic farming. It is suitable for cultivating all ornamental, edible, and aromatic plants, fruits, vegetables, trees, and grains, and can be used for pre-sowing, seed dressing, seedling, and tree planting.

 
Ręce z ziemią

What is Humic Acid (HA)?

It is a natural component of soil organic matter and forms specific humic substances, which are complexes of amorphous organic substances with colors ranging from yellow to brown to black. Humic acids (which are chemically diverse) include humic, fulvic, and humin acids. In addition to natural sources of humic acids, humic preparations can also regulate the soil’s organic matter content.

Pole

It is also important to note that access to natural fertilizers, such as manure, is often limited. Organic matter in manure or compost is mostly mineralized, and only a small portion undergoes humification, leading to the formation of humic acids (which are quickly mineralized without producing fertile humus). Moreover, the natural process of humification of organic matter in the soil is slow and long-lasting. In such a situation, it is worth using ready-made organic-mineral fertilizers, also known as soil conditioners or humus concentrates.

Chemical action of HumicAgro:

 • It neutralizes soil pH,
 • Enriches the soil with organic and mineral substances,
 • Improves the absorption of nutrients and water by plants,
 • Retains water-soluble mineral fertilizers in the root zone and reduces their leaching,
 • Increases the conversion of nutrients (NPK and microelements) into forms available to plants,
 • Increases nitrogen uptake by plants,
 • Reduces reactions between phosphorus and calcium, iron, magnesium, and aluminum, thus increasing their availability to plants,
 • Helps eliminate chlorosis caused by iron deficiency,
 • Reduces the availability of toxic substances in the soil.
HumicAgro

Fizyczne działanie HumicAgro:

 • Modyfikuje strukturę gleby,
 • Zwiększa pojemność wodną gleby przez to zmniejsza zagrożenie suszą,
 • Zapobiega pękaniu gleby, powierzchniowemu odpływowi wody i erozji gleby poprzez zwiększenie zdolności koloidów do wiązania wody,
 • Poprawia strukturę, zapobiega utracie wody i składników pokarmowych w lekkich glebach piaszczystych,
 • Rozluźniają gleby zwięzłe i poprawiają ich przewietrzenie,
 • Ciemniejszy kolor gleby zwiększa absorpcję energii słonecznej,
 • Poprawiają warunki powietrzno-wodne gleby.

Biologiczne działanie HumicAgro:

 • Stymuluje wzrost roślin (wyższa produkcja biomasy) poprzez przyspieszanie podziałów komórek, zwiększenie stopnia rozwoju systemu korzeniowego i zwiększenie suchej masy plonu,
 • Zwiększa naturalną odporność roślin na choroby i szkodniki,
 • Zwiększa oddychanie korzeniowe,
 • Sprzyja tworzeniu chlorofilu, cukrów i aminokwasów w roślinach i wspomagają fotosyntezę,
 • Pogrubiają ściany komórkowe w owocach i przedłużą okres przechowywania i przydatności do sprzedaży,
 • Zwiększają zdolność kiełkowania nasion i ich żywotność,
 • Poprawiają jakość plonu, wygląd i wartość odżywczą,
 • Stymulują wzrost i namnażanie pożytecznych mikroorganizmów glebowych.
HumicAgro Grinter