Dofinansowanie do nawozów wapniowych – jak uzyskać?

Dofinansowanie do nawozów wapniowych – jak uzyskać?

  • Post author:
  • Post category:Blog

Od 2019 roku można skorzystać z Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. Celem tej dotacji jest wspieranie przedsięwzięć wpływających na poprawę jakości środowiska naturalnego. Aby móc ubiegać się o dofinansowanie, trzeba spełnić kilka warunków. W tym wpisie podpowiadamy, jak można uzyskać środki.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Z dofinansowania do nawozów wapniowych mogą skorzystać posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha. Program realizowany jest w terminie od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r. Konieczne jest przy tym badania gleby w zakresie pH, ponieważ dopłatami mogą być objęte działki rolne o pH gleby ≤ 5,5. Dodatkowe środki przyznawane są na wapno nawozowe lub środki wapnujące nie częściej niż raz na 4 lata do danej działki rolnej.

Program realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą. Mogą z niego skorzystać rolnicy z wszystkich województw.

Co zrobić, aby ubiegać się o dofinansowanie do nawozów wapniowych?

Aby móc ubiegać się o dofinansowanie do nawozów wapniowych, niezbędne jest wypełnienie wniosku w wersji elektronicznej. Następnie trzeba go wydrukować i podpisać w oznaczonych miejscach. Wniosek musi być poprawnie wypełniony, oznaczony podpisem i datą. Konieczne jest też dołączenie niezbędnych załączników, tj. opinia o zalecanej dawce, faktura, wypełnione i podpisane trzy formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie. Wnioski składane są do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej (OSCh-R). Jeśli będzie kompletny, zostanie przekazany do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu jego oceny formalnej i merytorycznej. Informacje o przyznaniu lub nieprzyznaniu pomocy otrzymasz właśnie z WFOŚiGW. Jeśli wniosek będzie niekompletny (np. brak któregoś z załączników) lub nieprawidłowo wypełniony, skontaktuje się z Tobą OSChR w celu dokonania niezbędnych uzupełnień. Warto jednak pamiętać, że przy wypełnianiu wniosku można skorzystać z pomocy doradcy rolnego, rolnośrodowiskowego lub pracownika OSCh-R.