Czym jest pH gleby?

Czym jest pH gleby?

  • Post author:
  • Post category:Blog

Zdrowie roślin zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest pH gleby. Jak wpływa ono na dostępność składników odżywczych? I jak dostosować pH gleby za pomocą nawozów? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Co to jest pH gleby?

pH gleby jest miarą kwasowości lub zasadowości gleby. Jest ono mierzone w skali od 0 do 14, przy czym 7 jest wartością neutralną. Gleba o pH poniżej 7 jest uważana za kwaśną, natomiast gleba o pH powyżej 7 jest uważana za zasadową. Należy pamiętać, że zarówno zbyt kwaśne, jak i zbyt zasadowe gleby mogą być szkodliwe dla wzrostu roślin.

Od pH gleby zależy dostępność podstawowych składników odżywczych roślin, takich jak azot, fosfor i potas.

Ogólne zasady mówią, że:

  • większość składników odżywczych jest bardziej dostępna w glebie o pH neutralnym do lekko kwaśnego (6,5-7),
  • w glebach kwaśnych (pH poniżej 6,5) fosfor i potas są mniej dostępne, natomiast w glebach zasadowych (pH powyżej 7) mniej dostępny jest azot,
  • niektóre mikroelementy, takie jak żelazo, mangan i miedź są dostępne tylko w określonych zakresach pH.

Regulacja pH gleby za pomocą nawozów

Jeśli pH gleby nie mieści się w idealnym zakresie dostępności składników odżywczych, można je dostosować poprzez dodanie nawozów zawierających substancje zakwaszające lub alkalizujące. Na przykład, nawozy zawierające siarkę mogą być stosowane w celu zmniejszenia zasadowości gleby i zwiększenia kwasowości. Z kolei nawozy wapniowe lub dolomit mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia zasadowości gleby i zmniejszenia kwasowości.

Ilość potrzebnego nawozu zależy od aktualnego poziomu pH gleby i pożądanego poziomu docelowego. Ważne jest, aby regularnie badać glebę, aby upewnić się, czy właściwa charakterystyka gleby nie została już osiągnięta i czy stosowanie dodatkowych nawozów ma sens.