Czym jest inhibitor ureazy?

Czym jest inhibitor ureazy?

  • Post author:
  • Post category:Blog

Od 1 sierpnia 2021 r. nie będzie można stosować mocznika ani w formie granulowanej, ani w roztworach. Zamiast tego możliwe jest zastosowanie mocznika zawierającego inhibitor ureazy. Czym jest inhibitor ureazy i jakie jest jego działanie? Dowiesz się w dalszej części naszego wpisu.

Co to jest i jak działa inhibitor ureazy?

Działanie inhibitora ureazy polega na kontrolowaniu procesu hydrolizy, a więc rozkładu pod wpływem wody, mocznika. Ma na celu zmniejszanie lub zahamowanie aktywności ureazy, czyli enzymu katalizującego reakcję rozkładu mocznika do amoniaku i dwutlenku węgla. Pod wpływem tego enzymu dochodzi do przekształcania formy amidowej azotu NH2 w formę amonową NH4. Najważniejszym celem tego zabiegu jest minimalizowanie strat azotu powodowanych przez utlenianie się amoniaku do atmosfery. Zwiększana jest więc efektywność wykorzystania nawozów azotowych przez rośliny.

Inhibitor ureazy wpływa też na wydłużenie działania azotu, którym nawożone są rośliny. Istotne jest też to, że inhibitory ograniczają straty azotu w rolnictwie, co jest korzystne nie tylko dla roślin, ale środowiska naturalnego. To między innymi z tego powodu stosowanie inhibitorów ureazy jako dodatku do mocznika jest wymagane przez przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 roku ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE. Działania z tego zakresu wpisują się też w strategię Europejskiego Zielonego Ładu.

Kiedy stosować inhibitor ureazy?

Zaleca się stosowanie inhibitorów ureazy kilka dni przed wysiewem lub po wysiewie azotowych nawozów mineralnych, a także w roztworze RSM. Można go wdrażać wraz z nawozami naturalnymi, a więc obornikiem czy gnojowicą. Możliwe jest wprowadzanie do gleby lub w ramach zabiegów uprawowych, np. przy uprawie przedsiewnej.

W przypadku roślin jarych rekomenduje się zastosowanie przedsiewnie wiosną. Z kolei dla roślin ozimych optymalnym terminem jest wiosna przed lub po rozpoczęciu wegetacji w ramach głównego wiosennego nawożenia azotem.