Co to jest nawóz organiczny?

Co to jest nawóz organiczny?

  • Post author:
  • Post category:Blog

Uprawa roślin oznacza konieczność zapewnienia im odpowiednich warunków do wzrostu. Wśród czynników niezbędnych do właściwego przebiegu podstawowych procesów życiowych poza energią słoneczną i wodą, konieczne okażą się także główne substancje pokarmowe, a więc przede wszystkim azot, potas oraz fosfor, a ponadto m.in. siarka, wapń i molibden. Ponieważ nie zawsze gleba jest zasobna we wszystkie potrzebne składniki, niezbędne będzie ustalenie, z jakimi niedoborami mamy do czynienia na konkretnym obszarze oraz zastosowanie preparatów, które będą w stanie je zrekompensować. W zależności od sytuacji nawóz dla rolników może występować w postaci mineralnej, a zatem stanowić mieszankę specjalnie stworzonych substancji chemicznych albo mieć formę organiczną. Przyjrzyjmy się nieco bliżej tej drugiej opcji.

Czym są nawozy organiczne?

Nawozy organiczne to substancje o pochodzeniu naturalnym, które po zastosowaniu będą poprawiały właściwości gleby, w zakresie ilości substancji odżywczych, korzystnie wpłyną na jej strukturę, a więc ilość magazynowanej wody czy dostęp powietrza, a przy tym stworzą dobre warunki dla rozwoju potrzebnych mikroorganizmów glebowych. Ich stosowanie pozwala na utrzymanie lub zwiększenie zasobu próchnicy. W zależności od pochodzenia wyróżnia się organiczne nawozy roślinne oraz odzwierzęce.

Jakie są rodzaje nawozów organicznych?

Nawozami organicznymi o pochodzeniu odzwierzęcym są obornik, składający się z odchodów zwierzęcych, a więc kału i moczu, a także ściółki oraz zawierający azot, fosfor oraz potas, jak również gnojówka, będąca przefermentowanym moczem zwierzęcym bogatym w azot czy gnojowica, stanowiąca mieszankę moczu, kału i wody. Nawozami organicznymi o pochodzeniu roślinnym jest słoma, kompost, czyli połączenie różnego rodzaju pozostałości roślinnych, a także torf. Funkcję nawozu organicznego spełniają też resztki pożniwne.